S4C Un Bore Mercher

Diweddariad gan S4C: Un Bore Mercher wedi ei henwebu am wobr drama rhyngwladol / Keeping Faith up for top international drama award

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Ffurfiol

Mae cyfres lwyddiannus S4C Un Bore Mercher (Keeping Faith) wedi cael ei henwebu yng Ngwobrau Rhyngwladol Drama C21 2018 yng nghategori Drama Gorau Drama Mewn Iaith Heblaw Saesneg.

Highly successful S4C drama Un Bore Mercher (Keeping Faith) has been nominated in the Best Non-English Drama category of the C21 2018 International Drama Awards.

Wedi ei ffilmio yng ngorllewin Cymru, fe ddatblygwyd Un Bore Mercher yn wreiddiol gan S4C. Yn ystod yr haf, dangoswyd Keeping Faith ar deledu rhwydwaith ar draws y DG - y tro cyntaf i gynhyrchiad drama teledu ar y cyd rhwng S4C a BBC Cymru gael ei ddarlledu ar BBC One.Filmed in west Wales, the series was originally developed by S4C as Un Bore Mercher.The series was shown on network television across the UK this summer - the first time a BBC Wales/S4C joint TV drama production has gone out on BBC One.
Llwyddodd Keeping Faith i ddenu cynulleidfaoedd rhagorol ac aeth y gyfres ymlaen i dorri record BBC iPlayer. Mae’r ddrama’n adrodd hanes Faith Howells (Eve Myles) cyfreithwraig, gwraig a mam, a'i brwydr i fynd at wraidd diflaniad sydyn ac annisgwyl ei gŵr.It received outstanding ratings and Keeping Faith went on to break BBC iPlayer records. Un Bore Mercher (Keeping Faith) tells the story of lawyer, wife and mother Faith Howells (Eve Myles) as she fights to find the truth behind the sudden disappearance of her husband.
Cynhyrchwyd gan Vox Pictures ac mae’r gyfres eisoes wedi ennill tair gwobr Bafta Cymru gan gynnwys actores (Eve Myles), Cerddoriaeth Wreiddiol (Amy Wadge a Laurence Love Greed) ac Awdur (Matthew Hall). Mae ail cyfres nawr mewn cynhyrchiad.Produced by Vox Pictures, the drama series has already won three Bafta Cymru Awards including best actress for Eve Myles, original music (Amy Wadge and Laurence Love Greed) and writer (Matthew Hall). A second series is now in production.
Meddai Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C ei bod hi’n wrth ei bodd gyda’r newyddion. “Mae hyn yn newyddion da iawn i bawb oedd yn rhan o greu'r ddrama arbennig hon - rydym ni mor falch o’r hyn mae’r gyfres Un Bore Mercher (Keeping Faith) wedi ei chyflawni. Mae’n dangos y gall pethau gwych ddigwydd pan fydd darlledwyr yn ymuno ac mae’n dyst i'r talentau actio a chynhyrchu rhagorol sydd gan Gymru i’w gynnig.”S4C Director of Content Amanda Rees said that she was delighted with the nomination: “This is excellent news for everyone who was a part of this amazing project – we are so proud of what Un Bore Mercher (Keeping Faith) has achieved. It is testament to the strong team work of broadcasters in Wales and of course the outstanding acting and producing talents that our country has to offer.”
Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn ystod noson wobrwyo yn y St Pancras Renaissance Hotel yn Llundain ar ddydd Mercher, 28 Tachwedd fel rhan o Gyfarfod Drama Rhyngwladol C21.The winners will be announced during C21’s International Drama Summit at St Pancras Renaissance Hotel, London on the evening of Wednesday November 28.
Meddai Gwawr Lloyd, Comisiynydd Drama S4C: “Mae Gwobrau Rhyngwladol C21 yn anrhydeddus iawn - maen nhw gan ac ar gyfer y diwydiant darlledu yn benodol. Mae cael ein henwebu mewn categori mor uchelgeisiol gan feirniaid rhyngwladol pan fo’r gystadleuaeth ar ei mwyaf brwd yn gydnabyddiaeth enfawr.”S4C Drama Commissioner Gwawr Lloyd said: “The C21 International Drama Awards are hugely respected – they are by the broadcasting industry, for the broadcasting industry. Being nominated in such a competitive category by a panel of international judges when the standard of the competition is so high is a great honour.
“Mae Un Bore Mercher (Keeping Faith) yn gyfres sy’n mynd â Chymru, ein straeon a’n talent i gynulleidfa ryngwladol sydd i weld ag awch di-baid am gyfresi cyfoes Cymreig.”“Un Bore Mercher (Keeping Faith) is a series which takes Wales, our stories and our talent to a new audience internationally which shows that there is a great demand for contemporary Welsh drama.”
Meddai Adrian Bate o Vox Pictures: “Mae’n anrhydedd fawr i Vox Pictures dderbyn enwebiad am y wobr fawreddog hon yn enwedig o ystyried safon y rhai sydd wedi cael eu henwebu. Cafodd Un Bore Mercher ei chreu yn wreiddiol a’i datblygu fel cyfres Gymraeg ei hiaith, felly mae’n briodol iawn ein bod wedi cael ein henwebu yn y categori hwn ac mae’n glod i bawb sydd wedi cyfrannu at y gyfres hynod lwyddiannus hon.”Adrian Bate of Vox Pictures said: “Vox Pictures are honoured to be considered for this prestigious award especially considering the other esteemed nominees. Un Bore Mercher was originally conceived and developed as a Welsh language series so it would seem fitting that we are being recognised in this category and is testament to all those who have contributed to this hugely successful series.”
Mae Gwobrau Rhyngwladol Drama C21 yn cynnwys 11 o gategorïau ac yn cael eu beirniadu gan dros 100 o’r prif gomisiynwyr drama ym myd darlledu.C21’s International Drama Awards feature 11 categories and are judged by more than 100 of the world’s leading drama commissioners.

s4c.cymru / s4c.cymru/cy/drama/un-bore-mercher / S4C

S4C logo