Cylchlythyr Wythnosol / Weekly Newsletter

In Resources/Parallel.cymru Announcements

Parallel.cymru fel e-cylchlythr- heb unrhyw gost!
A hoffech chi dderbyn ysgrifen Cymraeg a dwyieithog unigryw bob penwythnos yn uniongyrchol yn eich mewnflwch?
Parallel.cymru as an e-magazine- completely free!
Would you like to receive unique Welsh and bilingual writing each weekend direct in your inbox?

Enghraifft / Example: