Cwis yr Wythnos

Cwis yr Wythnos / Weekly Quiz

Yn Cwisiau/Hwyl

Gan Peter Mescall.

1. Beth ydy’r awgrym gan Ysgrifennydd Gwladol, Alun Cairns AS, ar gyfer enw’r Ail Bont Hafren?
2. Ym mha wlad ydy Gemau’r Gymanwlad 2018?
3. Pa ap wedi pasio miliwn o ddefnyddwyr y cwrs Cymraeg wythnos diwethaf?
4. Lle bydd y pafiliwn yn yr Eisteddfod Bae Caerdydd eleni?
5. Beth ydy’r iaith Geltaidd 'goll' Lloegr
6. Pa archfarchnad wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio Olew Palmwydd?