Cwis gan Gŵgl-wraig

Cwis: Siroedd Cymru / Counties of Wales

Make your knowledge of Welsh counties count! Try this quick quiz!

Siroedd Cymru / Counties of Wales

Gan Gŵgl-wraig.

Rhwng 1974 a 1996, cafodd Cymru faint o siroedd? Saesneg
Ym mha sir yw'r man pellaf i'r dwyrain yng Nghymru? Saesneg
Ym mha sir yw'r ardaloedd Arfon, Dwyfor a Meirionnydd? Saesneg
Pa un o'r siroedd isod sy gyda'r dwysedd poblogaeth isaf? Saesneg
O fewn pa sir heddiw yw'r hen sir o Sir Faesyfed? Saesneg

Y diweddaraf oddi wrth Cwisiau