Cwis gan Gŵgl-wraig

Cwis: Mae bob ateb yn cyfrif! / Every answer counts!

Yn Cwisiau/Hwyl

Don’t like maths? Try this week’s quiz – you can count on it to spell out the answers!

Mae bob ateb yn cyfrif ! Every answer counts!

Gan Gŵgl-gwraig.

Faint sy mewn dwsin? Saesneg
Pryd dyfeisiodd y Cymro Philip Vaughan peli traul? Saesneg
Yn y ffilm Brad Pitt, am faint o blynyddoedd roedd ei gymeriad yn Tibet? Saesneg
Pa dyddiad ym mis Chwefror yn ymddangos dim ond mewn blwyddyn naid? Saesneg
Faint o'r gloch yw hi pan mae'r gloch yn gwenu? Saesneg