Cwis George North

George North: Faint ydych chi’n ei wybod? / How much do you know?

en Pruebas

George North- Faint ydych chi’n ei wybod?

Gan Neil Rowlands.

Faint o gapiau sydd gan George? Yn cynnwys Cymru a'r Llewod... Saesneg
Pryd dechreuoedd e chwarae i Northampton? Saesneg
Mae George yn siaradwr Cymraeg Saesneg
Yn erbyn pwy enillodd e ei gap cyntaf? Saesneg
Tags:

Lo último de Pruebas

Parallel.cymru fel e-cylchlythr wythnosol- heb unrhyw gost! Hoffech chi dderbyn ysgrifen Cymraeg a dwyieithog unigryw bob penwythnos yn uniongyrchol yn eich mewnflwch? Parallel.cymru as a weekly e-magazine- completely free! Would you like to receive unique Welsh and bilingual writing each weekend direct in your inbox?

Holler Box