Cwis George North

George North: Faint ydych chi’n ei wybod? / How much do you know?

Yn Cwisiau

George North- Faint ydych chi’n ei wybod?

Gan Neil Rowlands.

Faint o gapiau sydd gan George? Yn cynnwys Cymru a'r Llewod... Saesneg
Pryd dechreuoedd e chwarae i Northampton? Saesneg
Mae George yn siaradwr Cymraeg Saesneg
Yn erbyn pwy enillodd e ei gap cyntaf? Saesneg