Cwis gan Gŵgl-wraig

Cwis: Cymry y y Sgrîn Loyw / Welsh of the Silver Screen

Yn Cwisiau/Hwyl

How well do you know the Welsh of Hollywood? Take this stellar little quiz to find out.

Cymry y y Sgrîn Loyw - Welsh of the Silver Screen

Gan Gŵgl-wraig
Pwy wnaeth bortreadu Dylan Thomas yn y ffilm 'Edge of Love'? Saesneg
Lle cafodd Richard Burton ei eni? Saesneg
Pa actor sy'n is-lywydd CPD Dref Aberafan? Saesneg
Sawl actor 'geltaidd' wedi chwarae rôl James Bond, ond ym mha ffilm isod oedd yr actor yn Gymro? Saesneg
Am ba ffilm wnaeth Catherine Zeta Jones ennill Oscar? Saesneg
Tags:

Y diweddaraf oddi wrth Cwisiau

Parallel.cymru fel e-cylchlythr wythnosol- heb unrhyw gost! Hoffech chi dderbyn ysgrifen Cymraeg a dwyieithog unigryw bob penwythnos yn uniongyrchol yn eich mewnflwch? Parallel.cymru as a weekly e-magazine- completely free! Would you like to receive unique Welsh and bilingual writing each weekend direct in your inbox?

Holler Box