Cwis gan Gŵgl-wraig

Cwis: Cawdel Hanes Cymreig / Welsh History Hotchpotch (ail-bost / repost)

en Divertido

Up for some Welsh historical trivia? This week’s quiz is for you!

Cawdell Hanes Cymreig / Welsh History Hotchpotch

Gan Gŵgl-wraig.

Ym 1970, cafodd Saunders Lewis ei enwebu am ba wobr llenyddiaeth? Saesneg
Ennillodd Owain Glyndŵr ei frwydr cyntaf yn Hyddgen ym 1401, ond lle mae Hyddgen? Saesneg
Lle cafodd yr ysgol gyfun gyntaf yng Nghymru ei sefydlu? Saesneg
Ar ôl y Deddf Cau Tafarnau ar y Sul (Cymru) 1881, pa ardal oedd yr un olaf i aros "yn sych" ar ddydd Sul? Saesneg
Pryd cafodd Gŵyl Jas Aberhonddu ei chynnal am y tro cyntaf? Saesneg
Tags:

Lo último de Divertido

Parallel.cymru fel e-cylchlythr wythnosol- heb unrhyw gost! Hoffech chi dderbyn ysgrifen Cymraeg a dwyieithog unigryw bob penwythnos yn uniongyrchol yn eich mewnflwch? Parallel.cymru as a weekly e-magazine- completely free! Would you like to receive unique Welsh and bilingual writing each weekend direct in your inbox?

Holler Box