Cipolwg ar Iolo Morgannwg

Gareth Thomas: Cipolwg ar Iolo Morgannwg- Taflenni gwaith ar gyfer Grwpiau Darllen / Worksheets for Reading Groups

Cyfres o ddeg taflen waith ar gyfer dysgwyr Canolradd ac Uwch wedi addasu o’r nofelau gan Gareth Thomas.

A series of ten worksheets for Canolradd and Uwch learners adapted from the novels by Gareth Thomas.

Myfi, Iolo: Ail-adroddiad stori Iolo Morganwg

Diweddglo’r 18fed ganrif – Iolo yn ddyn ifanc gyda doniau aruthrol ac egni di-ben-draw sy’n feddwol ar eiriau, llawn dicter dros anghyfiawnder ac yn ymrwymedig i’r achos rhyddid oedd yn trawsnewid Ewrop. Oedd gan Iolo cymaint o agweddau: saer maen, ysgolhaig hunan-dysglyedig, bard, emynydd, gwleidydd, gwladgarwr, chwildrowr, derwydd, dyn busnes aflwyddiannus, ymgyrchydd dros hawliau dynol, caethwas cyffuriau, arloeswr a chyflawnwr y ffugiad llenyddol fwyaf hanes Ewrop. Mae’r llwyfan yn symud o’r Bontfaen i’r ystafelloedd gyfarch bonheddig Mayfair, o’r seremonïau Gorseddol ar ledrau anghysbell i’r bordellos moethus Covent Garden, o fwthyn yn Nhrefflemin i wrandawiad o flaen y Cyfrin Gyngor yn stryd Downing. Y wir stori o un o’n cymeriadau mwyaf lliwgar ein hanes – dyn sydd yn cael ei edmygu gan lawer fel arwr ond yn cael ei ddifrïo gan eraill fel twyllwr a chastiwr.

I, Iolo: A retelling of the story of Iolo Morganwg

The closing years of the 18th century – Iolo, a young man of prodigious talent and boundless energy is drunk with words, outraged by injustice and in thrall to the spirit of liberty sweeping across Europe. Iolo Morganwg had many faces: stone-mason, self-taught scholar, poet, politician, revolutionary, druid, failed businessman, drug addict, genius, and perpetrator of the greatest act of literary forgery in European history. The action moves from Cowbridge to the society drawing rooms of Mayfair, from druidic ceremonies on wild hillsides to the bordellos of Covent Garden, from a cottage in Flemingston to a hearing before the Privy Council in Downing Street. The true story of one of the most admired and reviled figures of Welsh history.

Lawrlwythwch y taflenni gwaith PDF / Download the PDF worksheets

 


Wedi addasi o’r nofel Myfi, Iolo gan Gareth Thomas (Y Lolfa £9.99)
Adapted from the nofel I, Iolo by Gareth Thomas (Y Lolfa £9.99)

Mae'r llyfr Myfi, Iolo (fersiwn Cymraeg) ar gael o Y Lolfa:

Gareth Thomas Myfi, Iolo

I, Iolo (English version) is available from Y Lolfa:

Gareth Thomas I Iolo


Mwy o erthyglau gan Gareth ar parallel.cymru: / More articles by Gareth on parallel.cymru:

Gareth Thomas- Iolo a'r Eisteddfod

Gareth Thomas Myfu Iolo

 

Y diweddaraf oddi wrth Dysgwyr