Menu
Category archive

Syml

Rhiannon Roberts: Peintio Cymru mewn lliwiau newydd / Painting Wales in new colours

Yn Erthyglau/Syml
Rhiannon Art Cymru

Mae Rhiannon Roberts yn creu lluniau dyfrlliw, sydd yn cael eu troi i mewn i cardiau, costeri, matiau bwrdd, printiadau, byrddau gwydr. Yma, mae hi’n esbonio mwy am eu gyrfa ac ysbrydoliaeth. Rhiannon Roberts creates original watercolours which are turned into work into various products such as cards, coasters, placemats, prints and glass boards. Here,…

Cadwch i ddarllen...

David Jandrell: Welsh Valleys Q&A

Yn David Jandrell's Valleys Humour/Syml
Nigel Morgan Heol y Cwm

After the popularity of David Jandrell’s earlier articles (Introducing The Welsh Valleys Phrasebook, How I Became an Author & ‘What’s On In Cwmcarn’ newsletter- Legacy Edition), he has kindly returned to answer questions from the parallel.cymru readership. It’s clear when you hear Valleys English that a lot of it has been informed and has its…

Cadwch i ddarllen...

David Jandrell’s first ‘What’s On In Cwmcarn’ newsletter- Legacy Edition

Yn David Jandrell's Valleys Humour/Syml
What’s On In Cwmcarn

This is a digital reproduction of the very first Whats On In Cwmcarn newsletter, which began to document David Jandrell’s love of Valleyspeak, and later became the book Cwmtwp: Gossip From the Valleys and led to the Welsh Valleys Phrasebook and Welsh Valleys Humour.  Sit back and enjoy this reproduction, or legacy editition, as introduced…

Cadwch i ddarllen...

David Jandrell: Introducing The Welsh Valleys Phrasebook

Yn David Jandrell's Valleys Humour/Syml
David Jandrell- Welsh Valleys Phrasebook

David Jandrell’s mission in life is documenting the the dialect of the South Wales Valleys (also known as Wenglish), and sharing his love of phrases such ‘Tidy’, ‘Butt’, ‘Now in a minute’ and ‘Cwtch’ with the wider world.  Here he introduces Valleys English, gives a sample of popular phrases and explanations from Welsh Valleys Phrasebook…

Cadwch i ddarllen...

Cyflwynydd S4C Alun Williams: Straeon am fy ngyrfa ym myd teledu / S4C Presenter Alun Williams: Stories from my TV career

Yn Cyfweliadau/Syml
S4C Presenter Alun Williams

Mae Alun Williams yn wyneb a llais adnabyddus ar S4C, yn cyflwyno Dal Ati: Bore Da a rhaglenni chwaraeon.  Yma, mae’n siarad am ei yrfa fel cyflwynydd, rhai straeon doniol a chyngor i ddysgwyr… Alun Williams is a recogniseable face and voice on S4C from presenting Dal Ati: Bore Da and sports programmes. Here, he…

Cadwch i ddarllen...

Radio 1 a Radio Cymru DJ Huw Stephens: Hyrwyddo cerddoriaeth Gymreig ar draws y DU / Radio 1 and Radio Cymru DJ Huw Stephens: Promoting Welsh music across the UK

Yn Cyfweliadau/Syml
Huw Stephens with Radio 1 logo

Mae Huw Stephens yn enwog ym myd cerddoriaeth. Mae’n cyflwyno sioeau nos ar Radio 1 a Radio Cymru. Dechreuodd e yr ŵyl ‘Sŵn’ yng Nghaerdydd, ac mae e’n foi da! Dyma sgwrs hyfryd ges i gyda fe… Huw Stephens is a legend in the music world. He presents evening shows on Radio 1 and Radio…

Cadwch i ddarllen...

1 2 3