Menu
Category archive

Prif Dudalen

Aled Lewis Evans: Lluniau y ‘Steddfod

Yn Prif Dudalen
Aled Lewis Evans Lluniau y Steddfod

Mae Aled Lewis Evans yn bardd ac awdur sydd wedi cyhoeddi llwyth o lyfrau yn Gymraeg a Saesneg. Dyma gasgliad o luniau a gymerodd yn ystod yr Eisteddfod 2018 Bae Caerdydd… Aled Lewis Evans is a poet and author who has published many books in Welsh and English. Here is a collection of photos that…

Daliwch i Ddarllen...

Cymunedau Byw Cymdeithas yr Iaith: Ymestyn y Gymraeg / The Welsh Language Society Living Communities: Expansion of the Welsh language

Yn Prif Dudalen
Cymunedau Byw- Ymestyn y Gymraeg

Ddydd Gwener 10/08, 11:00, bydd grŵp o bobl sydd â diddordeb yn ymestyn yr iaith yn siarad fel panel ym mhabell Cymdeithas yr Iaith (ger Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd) fel rhan o’r Eisteddfod Genedlaethol. Bydd Nia Llywelyn, Neil Rowlands, Lowri Jones, Medi James a Simon Chandler yn rhannu eu barn yn gryno… On Friday 10/08,…

Daliwch i Ddarllen...

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Albwm Cymraeg Y Flwyddyn 2018 / Welsh Language Album Of The Year Award 2018 Shortlist Published

Yn Newyddion am Brif Weithgareddau yng Nghymru/Prif Dudalen
Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2018

Gyda phythefnos i fynd tan y seremoni, heno cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn.  Cyhoeddir enw’r enillydd mewn seremoni yn yr Eisteddfod ar ddydd Iau 9 Awst. Bwriad y wobr yw dathlu pob math o gerddoriaeth Gymraeg sy’n cael ei ryddhau yng Nghymru ar hyn o bryd, ac unwaith eto eleni, mae cymysgedd…

Daliwch i Ddarllen...

Grŵp newydd Pendevig: Mynd  Cherddoriaeth Gymraeg Allan i’r Byd / Taking Welsh Music Out Into The World

Yn Newyddion am Brif Weithgareddau yng Nghymru/Prif Dudalen
Eisteddfod 2018 logo

Rwy’n credu fod Pendevig yn cynnig rhywbeth hollol wahanol i unrhyw beth arall sydd yn y sîn ar hyn o bryd. Mae gennym ni’r angerdd am y gerddoriaeth, yr egni a’r weledigaeth i drawsnewid rhai o’n halawon hynaf a mwyaf traddodiadol i ganeuon sy’n cydio yn nychymyg cynulleidfaoedd yr 21ain ganrif. Mae rhai tocynnau ar…

Daliwch i Ddarllen...

Ras yr Iaith 2018: Lawnsio Baton yr Iaith yn yr Eisteddfod Ryngwladol Llangollen / Launching the Language Baton at Llangollen International Eisteddfod

Yn Newyddion am Brif Weithgareddau yng Nghymru/Prif Dudalen
Ras yr Iaith 2018

Ar ddydd Mawth, Gorffennaf y 3ydd, 2018 bydd Baton yr Iaith yn cael ei orymdeithio o gwmpas Eisteddfod Rynglwadol Llangollen i gyhoeddi dechreuad Ras yr Iaith 2018. On Tuesday, July 3rd, 2018 ‘Baton yr Iaith’ (language baton) will be paraded around Llangollen International Eisteddfod to announce the start of Ras yr Iaith 2018 (Race for…

Daliwch i Ddarllen...

Prif Weithredwr Elfed Roberts: 100 Diwrnod i fynd tan Eisteddfod Caerdydd / 100 Days to go until the Cardiff National Eisteddfod

Yn Newyddion am Brif Weithgareddau yng Nghymru/Prif Dudalen
Eisteddfod 2018 logo

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan gychwyn yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd eleni, a chymerodd y Prif Weithredwr, Elfed Roberts, y cyfle i sôn rhywfaint am y Maes a’r hyn fydd i’w weld yn y Bae yn ystod ei Eisteddfod olaf cyn ei ymddeoliad. There are only 100 days to go before the…

Daliwch i Ddarllen...