Menu
Category archive

Athroniaeth Abertawe

Arthroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy: Iaith- Callineb, Chwant a Chelwyddau / Language- Logic, Lies and Lechery

Yn Athroniaeth Abertawe/Llenyddol
Athroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy logo

Rywbryd, awgrymir ein pynciau gan ddarnau ar y newyddion neu gan bethau y mae’n haelodau ni wedi darllen amdanynt. Cafodd y darn hwn ei ysgrifennu ar ôl i bobl yn y grŵp ofyn am faterion cysylltiedig â iaith a chywirdeb gwleidyddol, cyfathrebu trwy gyfryngau cymdeithasol, deallusrwydd artiffisial, a’r berthynas rhwng meddwl a siarad. Daethpwyd o hyd i’r holl syniadau hyn mewn papurau newydd diweddar. Rwy wedi awgrymu cwpl o lyfrau cyfoes o ddiddordeb hefyd. Dyma oedd ein “Miri Mehefin 2017” ni (gyda’r llinell glo — “Sai Facebook wedi bodoli yn…

Daliwch i Ddarllen...

Arthroniaeth Abertawe: Cyflwyniad / Swansea Philosophy: Introduction

Yn Athroniaeth Abertawe/Llenyddol
Athroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy logo

Helo ‘na, a chroeso i’n grŵp, Athroniaeth Abertawe! Rydym yn cwrdd ar hyn o bryd yn ystafell gyfarfod y dafarn o’r enw Vivian Arms yn Sgeti, Abertawe, ail nos Fercher pob mis am 7 o’r gloch. Dyma fan gyfarfod wych, lle rydych chi’n gallu prynu amrywiaeth eang o ddiodydd meddwol ac ysgafn, neu gael pryd o fwyd blasus. Weithiau fe fydd bwffe ysgafn ar gael am ddim! Hello there, and welcome to our group, Swansea Philosophy. We meet at the moment in the meeting room of the Vivian Arms pub…

Daliwch i Ddarllen...

Athroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy: Ffeithiau Bywyd / Facts of Life

Yn Athroniaeth Abertawe/Llenyddol
Athroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy logo

Ysgrifennwyd y darn hwn fel ymateb i drafodaeth o faterion cyfoes a ddigwyddai’n achlysurol yn y grŵp o fis i fis, sef Brexit ac Etholiad yr Arweinydd yn yr UD. Roedd pobl yn canolbwyntio’n enwedig ar y berthynas rhwng y cyfryngau, democratiaeth, a gwirionedd. Gofynnwyd imi greu rhywbeth er mwyn symbylu trafod. Penderfynais beidio â chyflwyno dadansoddiad athronyddol manwl o’r pwnc — roedd eisoes gan bawb ddigon i’w ddweud. Yn hytrach, dyma sgwrs mwya dadleuol sy’n ceisio crisialu’r syniadau. Mae’n dechrau gan ofyn “beth yw gwirionedd?” Wedyn mae’n holi beth…

Daliwch i Ddarllen...