Menu
Category archive

Introducing Poetry

Bragdy’r Beirdd: Nosweithiau barddoniaeth byw yng Nghaerdydd / Live poetry nights in Cardiff

In Introducing Poetry/Formal
Bragdy'r Beirdd

Mae Bragdy’r Beirdd wedi bod yn cynnal nosweithiau poblogaidd ers 2011, lle mae beirdd yn perfformio eu gwaith i gynulleidfa Gymraeg Caerdydd. Yma, mae Osian Rhys Jones esbonio mwy… The Poet’s Brewery have been holding popular evenings since 2011, where poets perform their work to the Welsh language community of Cardiff.  Here, Osian Rhys Jones…

Keep reading...