Menu
Category archive

Stori Tu Ôl Y Gan

Stori Tu ôl i’r Gân / Story Behind The Song: Brigyn’s ‘Haleliwia’

Yn Anffurfiol/Stori Tu Ôl Y Gan
Brigyn Haleliwia single cover

Mae’r gân ‘Haleliwia’ gan Brigyn yn dal lle arbennig yng nghalonnau llawer o Gymry, gydag alaw gofiadwy a geiriau ysbrydoledig sy’n annog gobaith. Ro’n i’n wrth fy modd pan gytunodd Ynyr ysgrifennu am brofiadau Brigyn o addasu cân enwog Leonard Cohen… The song ‘Haleliwia’ by Brigyn holds a special place in the hearts of many…

Daliwch i Ddarllen...