Dych chi’n gallu defnyddio Bues i/Buon ni, yn lle Ro’n i/ni neu Es i/Aethon ni a.y.b.,os dych chi’n sôn am fod yn rhywle am gyfnod o amser arbennig, er enghraifft: dwy awr, tri diwrnod, wythnos, pythefnos, pedwar mis, dwy flynedd, a.y.b.

You can use the past of ‘bod’ to be - Bues i/Buon ni, (I was, We were),etc. instead of Ro’n i/ni (I was/We were) neu Es i/Aethon ni (I/We went) etc, if you are talking about being somewhere for a specific period of time, e.g. two hours, three days, a week, a fortnight, four months, two years, etc.

Bues i ’na echdoe.                                  I was there the day before yesterday.

Fuoch chi ar wyliau eleni?                      Did you go on holidays this year?

Do. Buon ni yn Sbaen am bythefnos.     We were in/went to Spain for a fortnight.

Buodd hi’n dost drwy’r dydd.                  She was ill all day.

Buon nhw’n aros am dros ddwy awr.     They were waiting for over an hour.