Mae ateb cwestiwn uniongyrchol yn Gymraeg yn debyg i ateb cwestiwn yn llawn yn Saesneg.
Answering a direct question is generally like answering in full in English. 

Cwestynau'n dechrau â:               Atebion
Questions beginning with:
          Answers

Bod (to be) - Yr Amser Presennol ac Yr Amser Perffaith / Present and Perfect (wedi) Tense

Ydw i?             Am/do I..?
Wyt/Nac wyt (nagwyt)            Yes you are/do/No you aren’t/don’t.

Wyt ti?             Are/do you..?
Ydw/Nac ydw (nagw)             Yes I am/do/No I’m not/don’t.

Dych chi?        Are/do you..? (singular)
Ydw/Nac ydw (nagw)             Yes I am/do/No I’m not/don’t.

Dych chi?        Are/do you..? (plural/formal)
Ydyn/Nac ydyn (nagyn)         Yes we are/do/No we aren’t/don’t.

Ydy e/hi?         Is he/she/it..?
Ydy/Nac ydy (nady/nagyw)    Yes he/she it is/does/No he/she it isn’t.

Ydyn nhw?      Are/do they..?
Ydyn/Nac ydyn (nagyn)         Yes they are/do/No they aren’t/don’t            .

Oes?               Is/are there..?
Oes/Nac oes (nagôs)              Yes there are/No there aren’t/don’t.


Bod (to be) - Yr Amser Amherffaith / Imperfect Tense

O’n i?               Was I..?
O’t/Nac o’t (nagôt)                  Yes you were/No you weren’t.

O’t ti     ?          Were you..? (singular)
O’n/Nac o’n (nagôn)               Yes I was/No I wasn’t.

O’ch chi?         Were you..? (plural form)
O’n/Nac o’n (nagôn)               Yes we were/No we weren’t.

Oedd e/hi?      Was he/she/it..?
Oedd/Nac oedd (nagôdd)       Yes he/she/it was/No he/she/it wasn’t.

O’n ni?             Were we..?
O’ch/Nac o’ch (nagôch)         Yes you were/No you weren’t.

O’n nhw?         Were they..?
O’n/Nac o’n (nagôn)               Yes they were/No they weren’t.

 

Bod (to be) - Yr Amser Dyfodol / Future Tense

Fydda i?          Will I (be)..?
Byddi/Na fyddi                       Yes you will (be)/No you won’t (be).

Fyddi di?         Will you (be)..?
Bydda/Na fydda                     Yes I will (be)/No I won’t (be).

Fyddwch chi? Will you (be)..? (singular)
Bydda/Na fydda                     Yes I will (be)/No I won’t (be).

Fyddwch chi?   Will you (be)..? (plural/formal)
Byddwn/Na fyddwn                Yes we will (be)/No we won’t (be).

Fydd e/hi?       Will he/she/it (be)..?
Bydd/Na fydd                          Yes he/she/it will (be)/No… won’t (be).

Fyddwn ni?     Will we (be)..?
Byddwch/Na fyddwch              Yes you will (be)/No you won’t (be).

Fyddan nhw?  Will they (be)..?
Byddan/Na fyddan                  Yes they will (be)/No they won’t (be).


Bod
(to be) - Yr Amodol / Conditional Tense

Fyddwn i?       Would I (be)..?
Byddet/Na fyddet           Yes you would(be)/No you wouldn’t(be)

Fyddet ti?        Would you (be)..?
Byddwn/Na fyddwn         Yes I would(be)/No I wouldn’t(be).

Fyddech chi?  Would you (be)..? (singular)
Byddwn/Na fyddwn          Yes I would(be)/No I wouldn’t(be).

Fyddech chi? Would you (be)..? (plural/formal)
Bydden/Na fydden            Yes we would(be)/No we wouldn’t(be).

Fyddai fe/hi?   Would he/she/it (be)..?
Byddai/Na fyddai              Yes he/she/it would/No he/she wouldn’t

Fydden ni?      Would we (be)..?
Byddech/Na fyddech         Yes you (be) would /No you wouldn’t.

Fydden nhw?  Would they (be)..?
Bydden/Na fydden             Yes they would (be)/No they wouldn’t.

 

Cael (to get/to have)- Yr Amser Presennol & Yr Amser Dyfodol / Future & Present Tense

Ga(f) i..?          May I (have)..?
Cei/Na chei (singular)      Yes you may (have)/no you may not.

Ga(f) i..?          May I (have)..?
Cewch/Na chewch (plural/formal) Yes you may (have)/no you may not.

Gaiff e/hi..?     May he/she (have)..?
Caiff/Na chaiff                    Yes he/she may (have)/no… may not.

Gawn ni..?       May we (have)?
Cewch/Na chewch             Yes they may (have)/no they may not.

Gân nhw..?                          May they (have)?
Cân/Na chân                     Yes they may (have)/no they may not.


Gwneud
(to do/make) - Yr Amser Dyfodol / Future Tense

Wnei di?          Will you..?
Gwnaf/Na wnaf                      Yes I will/no I won’t

Wnewch chi? Will you..? (plur./form.)
Gwnaf/Na wnaf                     Yes I will/no I won’t

 

Dim ond dwy eithriad sydd, lle bydd atebion Cymraeg yn wahanol i atebion llawn Saesneg:
There are two exceptions to Welsh answers being like full English answers:

1)         Yr Amser Gorffennol - Yes/No   / Past Tense yes and no, e.g:
Est ti ma’s?             Welon nhw’r gêm?  Do/Naddo
Did you go out?     Did they see the game?

2)         Cwestiynau Pwysleisiol / Emphatic yes and no, e.g:
Ma’s est ti?               Nhw yw’r gorau?             Nyrs yw e?  Ie/Nage
Out you went?         They were the best?       A nurse he is?

Dyw cwestiynau pwysleisiol ddim yn dechrau gyda berf. Yn syml, byddwch chi'n gwneud cwestiwn pwysleisiol mewn unrhyw amser, drwy symud rhan y cwestiwn byddwch chi eisiau ei physleisio i ddechrau'r frawddeg. Pan fydd hyn yn digwydd, Ie/Nage fydd yr atebion, ni waeth beth fydd yr amser, e.e:
Emphatic questions
are those which do not start with a verb. An emphatic question can be formed in any tense by putting what you are emphasising first. When this happens the answers are always Ie/Nage regardless of the tense, e.g:

Y Presennol / Present

Wyt ti’n nyrs?    Are you a nurse?
Ydw/Nac ydw

Y Presennol - Gyda phwyslais / Emphatic

Nyrs wyt ti?         A nurse you are?  (noun first - nurse)
Ie/Nage

Y Gorffennol / Past

Aeth Ffred?        Did Ffred go?
Do/Naddo

Y Gorffennol - Gyda physlais / Emphatic

Ffred aeth?        Ffred  went? (noun first - Ffred)
Ie/Nage

Yr Amherffaith / Imperfect

Oedd e yn y dre?    Was he in town?
Oedd/Nac oedd

Yr Amherffaith - Gyda phwyslais / Emphatic

Yn y dre (r)oedd e?   In town he was?  (adverb 1st - ‘where’)
Ie/Nage