Mae’r rhan fwyaf o wledydd eraill y byd yn swnio’n debyg iawn i’r Saesneg, e.e:
Most of the other countries of the world sound very similar to the English, e.g:

Tsieina, India, Rwsia, Awstralia, Awstria, Brasil, Rwmania, Bwlgaria, Lithwania,

Wcráin, Sweden, Pacistan, Twrci, Portiwgal, Catalwnia, Norwy, Canada, Ecwador

ch  > ts   e.e.  China > Tsieina

f    > ff    e.e.  Finland > Y Ffindir   

k   > c     e.e.  Pakistan > Pacistan, Ukraine > Wcráin

q   > c     e.e.  Iraq > Irac

qu > cw  e.e.  Equador > Ecwador

u   > w    e.e.  Austria > Awstria, Russia > Rwsia, Ukraine > Wcráin

v   > f     e.e.  Venezuela > Feneswela

x   > cs   e.e.  Mexico > Mecsico

z   > s     e.e.  Brazil > Brasil

Bydd y fannod (Y neu Yr) yn cael ei rhoi o flaen enwau rhai gwledydd, e.e. Yr Almaen, Y Ffindir.
Y
or Yr is placed before some country names, e.g. Yr Almaen, Y Ffindir.

tir = land, e.g. Switzerland > Y Swistir

Rywbryd bydd y gair tir yn cael ei dreiglo'n feddal, e.e. Finland > Y Ffindir
Tir is sometimes mutated to dir, e.g. Finland > Y Ffindir     

Mae rhestr lawn o enwau gwledydd ar gael ar ffurf siart amedrych yn yr Adran Adnoddau

A full list of country names is available as a lookup chart in the Resources section