Mae i'r gair Er ddau brif ystyr - mae'n gallu golygu although neu despite yn Saesneg, e.e:

Er bod hi’n ifanc            Although she is young
Er hynny                        Despite that
Er gwaetha’                    Despite / In spite of

Er can mean although or despite, e.g:

Er bod hi’n ifanc        Although she is young
Er hynny                    Despite that
Er gwaetha’               Despite/in spite of

Mewn cyd-destunau eraill, mae'n gallu golygu'r canlynol, hefyd:

Ers 1989                        Since 1989
Ers (l)lawer dydd           Since many days (yn llythrennol, 'this long time')
Er cof am                        In memory of
Er mwyn                         In order to
Er lles                               For the benefit of
Er gwell neu er gwaeth    For better or for worse

It also has other meanings in certain phrases, e.g.

Ers 1989                               Since 1989
Ers (l)lawer dydd                  Since many days (this long time)
Er cof am                              In memory of
Er mwyn                                In order to
Er lles                                    For the benefit of
Er gwell neu er gwaeth         For better or for worse

Byddwn ni'n defnyddio 'Bod' (yn yr Amser Presennol, a'r Amser Amherffaith) i gysytlltu'r ymadrodd yn cynnwys 'Er' â gweddill y frawddeg, e.e.

Mae hi’n ifanc                   Er (ei) bod hi’n ifanc
She is young                    Although (that) she is young

Roedd hi’n dda                 Er (ei) bod hi’n ifanc
She was good                   Although (that) she was young

‘bod’ - ‘that is/are’ is needed to join the phrase to the sentence

Mae hi’n ifanc.           Er (ei) bod hi’n ifanc.
She is young.            Although that she is young.

Roedd hi’n dda                 Er (ei) bod hi’n ifanc
She was good                   Although (that) she was young

Er mwyn defnyddio 'Er' yn yr Amser Gorffennol, bydd rhaid defnyddio'r arddodiad 'i' (Nodiwch fod yr un pethn yn digwydd gyda 'Cyn' ac 'Ar ôl'), e.e.

I went early                            Es i’n gynnar
Although I went early         Er i fi fynd yn gynnar

As with the phrases ‘cyn’ and ‘ar ôl’, the past tense is not used with ‘er’.  The preposition ‘i’ is used to put it into the past tense, e.g:

I went early.                            Es i’n gynnar.
Although I went early.           Er i fi fynd yn gynnar.

Er mwyn pwysleisio rhywbeth, bydd rhaid rhoi'r gair i'w bwysleisio'n gyntaf yn yr ymadrodd, a defnyddio 'taw' (neu 'mai'), e.e.

Fi yw’r gorau                    Er taw fi yw’r gorau
I’m the best                      Although I’m the best

Emphatic -  Fi yw’r gorau.           Er taw fi yw’r gorau.
                     I’m the best.            Although I’m the best.