Mae’r tablau canlynol yn dangos pob amser y ferf bod (to be). Enw ar y ffurfiau hyn yw ffurfiau cwmpasog (long forms neu periphrasitic forms), gan eu bod nhw’n defnyddio bod bob amser, ynghyd â geiryn fel yn neu wedi sy’n cysylltu bod â gweddill y frawddeg.

The following tables show all the tenses made using the verb bod – to be. They are called the long forms because they require bod + yn or wedi to join them to the rest of the sentence.

Tense

bod

yn

verb

English

Y Presennol / Present

Dw i

’n

canuI sing/am singing

Yr Amherffaith / Imperfect

(R)o’n i

’n

rhedegI was running

Y Dyfodol / Future

Bydda i

’n

siaradI will be speaking

Yr Amodol /  Conditional

Byddwn i

’n

cysguI would (be) sleep(ing)

 

bod

wedi

verb

Y Perffaith / Perfect

Dw iwedicanuI have sung

Y Gorberffaith / Pluperfect

(R)o’n iwedirhedegI had run
  Y Dyfodol Perffaith / Future PerfectBydda iwedisiaradI will have spoken

Yr Amodol Perffaith / Perfect Conditional

Byddwn iwedicysguI would have slept

 

Bod (‘to be’) Ffurfiau cwmpasog – ‘bod’ + yn + gweddill y frawddeg
Bod – to be     Long Form Verbs – ‘bod’ + yn + rest of sentence
 
Y Presennol / Present (I am…)Yr Amherffaith / Imperfect (I was…)
(D)w iDyn ni(R)o’n i            (R)o’n ni
(Rwyt) tiDych chi(R)o’t ti(R)o’ch chi
Mae e/hi (colloquial- ma fe)Maen nhw(R)oedd e/hi(R)o’n nhw
Y Dyfodol / Future  (I will be…)Yr Amodol  / Conditional  (I would (be))
Bydda iByddwn niByddwn iBydden ni
Byddi diByddwch chiByddet tiByddech chi
Bydd e/hiByddan nhwByddai fe/hiBydden nhw
Yr Amser Gorffennol / Past  (I was…)Y Perffaith / Perfect  (I have…)
Bues iBuon ni(D)w i wediDyn ni wedi
Buest tiBuoch chi(Rwyt) ti wediDych chi wedi
Buodd e/hiBuon nhwMae e/hi wediMaen nhw wedi
Byddwn ni gallu cyfnewid yn (yn yr amser presennol) am wedi i wneud yr amser perffaith (uchod). Byddwn ni gallu gwneud hun hefyd gyda’r amherffaith, y dyfodol, a’r amodol, i wneud y tri amser (isod). Fyddwn ni ddim yn defnyddio’r amserau hyn yn y dudalen hon.
Wedi can be substituted for yn/’n in the present tense to produce the perfect tense above. This can also be done with the imperfect, future and conditional tenses to make the three tenses below, which are not covered in this page:
 
Y Gorberffaith / Pluperfect (I had…)Y Dyfodol Perffaith  / Future Perfect (I will have been…)
(R)o’n i wedi (R)o’n ni wediBydda i wediByddwn ni wedi
(R)o’t ti wedi(R)o’ch chi wediByddi di wediByddwch chi wedi
(R)oedd e/hi wedi(R)o’n nhw wediBydd e/hi wediByddan nhw wedi
Yr Amodol Perffaith / Perfect Conditional(I would have (been…)
Byddwn i wediBydden ni wedi
Byddet ti wediByddech chi wedi
Byddai fe/hi wediBydden nhw wedi

Negyddol yr Amserau wedi’u cyflwyno uchod / Negatives for the above tenses:

Present  
Negyddol (llafor)  / Negative (colloquial)Negyddol (safonol) / Negative (standard)English
Sa i’n…Dw i ddim yn…I’m not/don’t…
So ti’n…Dwyt ti ddim yn…You’re not/don’t…
So fe/hi’n…Dyw e/hi ddim yn…He/she isn’t/doesn’t…
So ni’n…Dyn ni ddim yn…We aren’t/don’t…
So chi’n…Dych chi ddim yn…You aren’t/don’t…
So nhw’n…Dyn nhw ddim yn…They aren’t/don’t…

 

Yn y negyddol, byddwch chi’n gallu defnyddio naill ai’r ffurfiau llafar, neu’r ffurfiau safonol, yn y dabl uchod, pan fyddwch chi’n siarad.

The colloquial and standard forms, in the table above, are used in speech.

ImperfectFutureConditional
I wasn’t etc.I won’t be etc.I wouldn’t (be) etc.
Do’n i ddim yn…Fydda i ddim yn…Fyddwn i ddim yn…
Do’t ti ddim yn…Fyddi di ddim yn…Fyddet ti ddim yn…
Doedd e/hi ddim yn…Fydd e/hi ddim yn…Fyddai e/hi ddim yn…
Do’n ni ddim yn…Fyddwn ni ddim yn…Fydden ni ddim yn…
Do’ch chi ddim yn…Fyddwch chi ddim yn…Fyddech chi ddim yn…
Do’n nhw ddim yn…Fyddan nhw ddim yn…Fydden nhw ddim yn…