Aled Lewis Evans Lluniau y Steddfod

Aled Lewis Evans: Lluniau y ‘Steddfod

Yn Prif Dudalen

Mae Aled Lewis Evans yn bardd ac awdur sydd wedi cyhoeddi llwyth o lyfrau yn Gymraeg a Saesneg. Dyma gasgliad o luniau a gymerodd yn ystod yr Eisteddfod 2018 Bae Caerdydd…

Aled Lewis Evans is a poet and author who has published many books in Welsh and English. Here is a collection of photos that he took during the 2018 Eisteddfod in Cardiff Bay…

Yr olygfa arbennig a gafwyd gydol yr wythnos ym Mae CaerdyddYr olygfa arbennig a gafwyd gydol yr wythnos ym Mae Caerdydd.

Helena sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg yng Nghaerdydd am ddwy flynedd. Bellach mae'n well ganddi gael ei galw yn Heledd.Helena sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg yng Nghaerdydd am ddwy flynedd; bellach mae’n well ganddi gael ei galw yn Heledd.

Uchafbwynt yr wythnos i mi - HWN YW FY MRAWDUchafbwynt yr wythnos i mi – ‘Hwn yw fy Mrawd’ gan Mererid Hopwood a Robat Arwyn.
Dyma lun cast y cynhyrchiad pwerus, cynnil ac emosiynol hwn, a phawb yng Nghanolfan y Mileniwm ar eu traed.

Draig yng ngorymdaith Carnifal Tre Biwt ar ddiwedd Hwn yw Fy Mrawd.Draig yng ngorymdaith Carnifal Tre Biwt ar ddiwedd y sioe gerdd ‘Hwn yw Fy Mrawd’.

Aled yn ymlacio ym marchnad lysiau a ffrwythau a nwyddau Glanrafon fore Sul.Aled yn ymlacio ym marchnad lysiau a ffrwythau a nwyddau Glanrafon fore Sul.

Daniel Lloyd o Rosllannerchrugog, Rebecca Trehearn a Mirain Haf o Fangor gyda Chor yr Eisteddfod "Teilwng yw yr Oen" nos Sul.Daniel Lloyd o Rosllannerchrugog, Rebecca Trehearn a Mirain Haf o Fangor gyda Chor yr Eisteddfod “Teilwng yw yr Oen” nos Sul.

Gwaith maes a chasglu cyfoes ddoe a heddiw yn Sain Ffagan. Cyflwyniad yn nwylo medrus Elen Phillips o Wrecsam.Gwaith maes a chasglu cyfoes ddoe a heddiw yn Sain Ffagan; cyflwyniad yn nwylo medrus Elen Phillips o Wrecsam.

Gwylio'r Coroni ar sgrin y Senedd gyda Mair Spencer a'r teulu o Ddinbych.Gwylio’r Coroni ar sgrin y Senedd gyda Mair Spencer a’r teulu o Ddinbych.

Roedd yn Eisteddfod Jarman - Geraint Jarman a Chanolfan y Mileniwm o dan ei sang ar gyfer y cyngerdd.Roedd yn Eisteddfod Jarman – Geraint Jarman a Chanolfan y Mileniwm o dan ei sang ar gyfer y cyngerdd.

Cyfeillion yn cyfarfod yn y PierheadCyfeillion yn cyfarfod yn y Pierhead.

Tri o Wrecsam ac un o Abergynolwyn yn gyfeillion yng Ngorsedd y BeirddTri o Wrecsam ac un o Abergynolwyn yn gyfeillion yng Ngorsedd y Beirdd.

Canu gwerin ar ei orau fin nos yn y Ty Gwerin - Sian James, Arfon Gwilym a Sioned Webb.Canu gwerin ar ei orau fin nos yn y Ty Gwerin – Sian James, Arfon Gwilym a Sioned Webb.

Croeso i Ddysgwr y Flwyddyn Matt Spry ym Maes D. Llongyfarchiadau mawr.Croeso i Ddysgwr y Flwyddyn Matt Spry ym Maes D; llongyfarchiadau mawr.

Rhys Mackensie o Rosllannerchrugog yn disgwyl am Geraint Thomas.Rhys Mackensie o Rosllannerchrugog yn disgwyl am Geraint Thomas.

Cynan Llwyd un o awduron y gyfrol newydd sbon "Byd Crwn"Cynan Llwyd un o awduron y gyfrol newydd sbon ‘Byd Crwn’.

Enillwyr Prif gystadlaethau llenyddol yr Eisteddfod i gyd ar yr un llwyfa.Enillwyr prif gystadlaethau llenyddol yr Eisteddfod i gyd ar yr un llwyfan.

Tim Gogledd ddwyrain Cymru yn y Cwis Mawr. Diolch iddynt am eu brwdfrydedd a'u parodrwydd.Tîm Gogledd ddwyrain Cymru yn y Cwis Mawr; diolch iddynt am eu brwdfrydedd a’u parodrwydd.

Cor Dysgwyr Ardal Wrecsam DAWCôr Dysgwyr Ardal Wrecsam DAW dan arweiniad Pam Evans Hughes yn ymarfer cyn y gystadleuaeth, a diolch am ganu Penblwydd Hapus i mi yn y Bae.

Steddfod Stifyn yng nghwmni Stifyn Parri a nifer o enwogion a oedd yn ymgiprys am y Goron a gyflwynwyd gan fam Stifyn sef Marilyn Parry.Steddfod Stifyn yng nghwmni Stifyn Parri a nifer o enwogion a oedd yn ymgiprys am y Goron a gyflwynwyd gan fam Stifyn sef Marilyn Parry.

aledlewisevans