Arolwg

Rhowch eich barn chi / Give your opinion

In Resources/Parallel.cymru Announcements[:}

Yn parallel.cymru, dyn ni’n awyddus iawn i ddarparu eitemau defnyddiol i fwynhau darllen yn y Gymraeg. Oes munud gyda chi i roi adborth i’n helpu ni i wella?

At parallel.cymru, we are keen to provide useful items to enjoy reading in Welsh. Do you have a minute to give feedback to help us improve?

powered by Typeform