David Rowlands: On tour in Japan for Rugby World Cup 2019

Yn English-language articles/Divertido
David Rowlands RWC 2019

Parallel.cymru is very fortunate to have an experienced traveller and great Welsh sports fan, Dai Rowlands, provide a travelogue of his journey to Japan for the Rugby World Cup- a perfect way to help those of us stuck behind our TVs and desks in Wales to get a feel for the experience of being there! This item will be updated daily. The following is a daily diary of a journey to Japan, the land of the rising sun, to watch the Welsh Rugby team play Fiji and Uruguay in the…

Daliwch i Ddarllen...

Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yn Aprendices/Noticias
Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yma, mae Peter Mescall yn ysgrifennu a Huw Rowlands yn adrodd newyddion i ddysgwyr newydd yn Gymraeg (eithaf) syml. Mae’n cael eu cyhoeddi ar benwythnosau. Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands reads the news in (quite) simple Welsh. It is published on weekends. Words that are underlined can be clicked or pressed to show an English translation. Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 13/10 Rygbi Yn rygbi Cwpan y Byd, mi wnaeth Cymru orffen eu grŵp ar ôl buddugoliaethau yn erbyn Ffiji ac Wrwgwái. Bydd eu gem nesaf yn…

Daliwch i Ddarllen...

Diwrnod Shwmae Sumae 2019: Y Pum Pencampwr / The Five Champions

Yn Noticias de organizaciones clave en Gales/Formal
Diwrnod Shwmae 2019

Dathlwyd y Diwrnod Shwmae Sumae cyntaf ar Hydref 15ed, 2013 i hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae, su’mae neu shwdi! Nôd y diwrnod yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb – yn siaradwyr rhugl, dysgwyr neu os ydych yn swil am eich Cymraeg. Mae’r Diwrnod yn cael ei ddathlu pob blwyddyn erbyn hyn ar y 15fed o Hydref. Dros y saith mlynedd diwethaf, mae ymgyrch Diwrnod Shwmae Sumae wedi bod yn galw ar bencampwyr hyd a lled Cymru i helpu hyrwyddo’r diwrnod cenedlaethol a’i cynhelir ar…

Daliwch i Ddarllen...

Cyngor Llyfrau Cymru: Llyfrau y Mis 2019 & 2018 / Welsh Books Council: Books of the Month 2019 & 2018

Yn Recursos/Libro del mes
Llyfr y Mis ar parallel.cymru

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn dewis llyfr Cymraeg, un Saesneg, a llyfr i blant ar ddechrau pob mis fel ‘Llyfr y Mis’. Dyma restr ohonynt ynghyd â chysylltiadau fel y gallwch chi’u prynu nhw gan Gwales.com neu eich siop lyfr lleol, a rhyngweithio â’r cyhoeddwr a’r awdur ar Twitter. The Welsh Books Council selects a Welsh language, English language, and children’s book at the start of every month as ‘Book of the Month’. Here is a list of them together with links so that you can purchase them from Gwales.com…

Daliwch i Ddarllen...

Y Mis Yma yn Hanes Cymru- Y Daith i Batagonia 3: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts

Yn Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts/Aprendices
Dafydd Roberts Y Daith i Batagonia 3

Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres o erthyglau misol, pob un gyda thema wahanol, fydd yn addas i ddysgwyr sy’n neud cyrsiau lefel Uwch. Maen nhw wedi eu sgrifennu yn Gymraeg yn unig, ac maen nhw’n cynnwys geiriau wedi’u tanlinellu, fel y byddwch chi’n gallu hofran drostyn nhw, neu wasgu botwm y llygoden i ddatgelu ystyr y geiriau hyn yn Saesneg. This article is a part of a monthly series of themed articles for learners at the Uwch (Higher) level. They are in Welsh only, with underlined vocabulary that…

Daliwch i Ddarllen...

David Jandrell’s Monthly Column: A Planned Day Out in Town (Abandoned)

Yn David Jandrell's Valleys Humour/Divertido
David Jandrell Grumpy Old Valleys Men

Welcome to a monthly series of exclusive articles by Welsh Valleys Humour author David Jandrell.  In it he explores frustrations with modern life, all recounted through his unique humour and Valleys dialiect… October 2019: A Planned Day Out in Town (Abandoned) I was only thinking the other day – How can I write a complete catalogue of my grumpiness without including what Alice Cooper referred to as, ‘It’s The Little Things.’ You know, those little things that don’t warrant a full blown rant like those that I have produced in…

Daliwch i Ddarllen...

Luke Williams: Dadansoddi gemau pêl-droed Cymru / Analysing Wales’ Football Matches

Yn Aprendices/Artículos
Luke Williams Analysis

Helo, Luke dw i, a dw i’n mynd i siarad am bêl-droed yn yr iaith Gymraeg! Dw i ddim yn berffaith efo’r iaith Gymraeg ond dw i’n mynd i drio ysgrifennu Cymraeg derbynniol wrth i mi ddal i ddysgu mwy. Dw i’n falch iawn o weithio efo parallel.cymru achos ei fod e’n gylchgrawn anhygoel ar gyfer dysgwyr. Hello, I’m Luke and I’m going to speak about football in the Welsh language! I’m not perfect with the Welsh language but I am going to try and write in better Welsh as…

Daliwch i Ddarllen...

Dwy Ddysgwraig y Flwyddyn 2019

Yn Aprendices/Aprendices teniendo éxito en el Eisteddfod
Dwy ddysgwraig y Flwyddyn 2019

Dyma gyfweliadau gyda dwy fenyw sydd wedi ennill prif wobrau eleni- Fiona Collins a Francesca Sciarrillo- ac mae Eirian Wyn Conlon o’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gofyn y cwestiynau. Gall eu hesiampl nhw ysbrydoli dysgwyr eraill! Here are interviews with two ladies who have won major prizes this year- Fiona Collins and Francesca Sciarrillo- and Eirian Wyn Conlon of the National Centre for Learning Welsh is asking the questions. Their examples can inspire lots of other learners! Fiona Collins- Dysgwr y Flwyddyn, Eisteddfod Genedlaethol 2019 Sir Conwy

Daliwch i Ddarllen...

Sam Brown: Cyflwyno Cernyweg i bawb / Introducing the Cornish language to all

Yn Informal/Artículos trilingües
Sam Brown Canllaw i Gernyweg

Yn ddiweddar mae’r iaith Gernyweg wedi dod yn fwy amlwg i bobl y tu allan i’r Ddugaeth. Yn 2010 adnabu Llywodraeth Prydain y Gernyweg fel iaith swyddogol yng Nghernyw; yn 2018 cymerodd Gwenno yr iaith i wledydd ynysoedd Prydain, i Ewrop a’r tu hwnt efo’i halbwm newydd Le Kov (Lle Cof); ac yn 2019 dan ni’n dathlu pythefnos o Wythnos Siaradwch Gernyweg sy’n dechrau efo gŵyl cerddoriaeth a barddoniaeth Fest Kernewek – y tro cyntaf i ŵyl o’r math hwn gael ei chynnal erioed. Felly beth am ddysgu ychydig o’r…

Daliwch i Ddarllen...

1 2 3 30