Pynciau prifysgol / University subjects

Yn Termau Themaidd / Themed Terminology

<- Return to main glossary

Accountancy Cyfrifeg
Accounting and Finance Cyfrifeg a Chyllid
Adult Continuing Education Addysg Barhaus Oedolion
Aerospace Engineering Peirianneg Awyrofod
American Studies Astudiaethau Americanaidd
Applied Medical Sciences Gwyddorau Meddygol Cymhwysol
Biochemistry Biocemeg
Biological Sciences Gwyddorau Biolegol
Business Management Rheoli Busnes
Cardiac Physiology Ffisioleg Gardiaidd
Chemical Engineering Peirianneg Gemegol
Chemistry Cemeg
Civil Engineering Peirianneg Sifil
Classics Y Clasuron
Classics, Ancient History and Egyptology Y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg
Computer Science Cyfrifiadureg
Computing Cyfrifiadureg
Criminology Troseddeg
Economics Economeg
Education Addysg
Egyptology Eifftoleg
Electrical and Electoronic Engineering Peirianneg Drydanol ac Electronig
English Literature Llenyddiaeth Saesneg
Englsh Language Iaith Saesneg
Environmental Engineering Peirianneg Amgylcheddol
Finance Cyllid
Foundation Degree in Engineering Gradd Sylfaen mewn Peirianneg
French Ffrangeg
Genetics Geneteg
Geo-Informatics Geo-Hysbyseg
Geography Daearyddiaeth
Geography with Geo-informatics Daearyddiaeth gyda Geo-Wybodeg
Health and Social Care Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Health Science Gwyddor Iechyd
Healthcare Science Gwyddor Gofal Iechyd
History Hanes
Italian Eidaleg
Language and Communication Iaith a Chyfathrebu
Law Y Gyfraith
Law and Society Rhyfel a Chymdeithas
Marine Biology Bioleg y Môr
Marketing Marchnata
Materials Engineering Peirianneg Deunyddiau
Materials Science and Engineering Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg
Mathematics Mathemateg
Mechanical Engineering Peirianneg Fecanyddol
Media and Communication Cyfryngau a Chyfathrebu
Media and Communications Studies Astudiaethau’r Cyfryngau a Chyfathrebu
Medical Engineering Peirianneg Feddygol
Medical Genetics and Genetics Geneteg Feddygol a Geneteg
Medical Science and Humanities Y Gwyddorau Meddygol a’r Dyniaethau
Medicine Meddygaeth
Medieval Studies Astudiaethau Canoloesol
Midwifery Bydwreigiaeth
Modern Languages Ieithoedd Modern
Modern Languages, Translation and Interpreting Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd
Neurophysiology Niwroffisioleg
Nuclear Medicine and Radiotherapy Meddygaeth Niwclear a Radiotherapi
Nursing Nyrsio
Osteopathy Osteopatheg
Paramedic Science Gwyddor Barafeddygol
Philosophy, Politics and Economics (PPE) Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg
Physical Earth Science Gwyddor Ffisegol y Ddaear
Physics Ffiseg
Politics and International Relations Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol
Product Design Engineering Peirianneg Dylunio Cynnyrch
Psychology Seicoleg
Sciences and Sleep Gwyddorau Anadl a Chwsg
Social Policy Polisi Cymdeithasol
Social Work Gwaith Cymdeithasol
Spanish Studies Astudiaethau Sbaenaidd
Sports and Exercise Science Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff
Sports Science Gwyddor Chwaraeon
Teaching English as a Foreign Language Dysgu Saesneg fel Iaith Dramor
Zoology Swoleg

<- Return to main glossary