Menu

Awdur Gareth Thomas: Cyfieithu Myfi, Iolo i’r Gymraeg / Author Gareth Thomas: Translating I, Iolo into Welsh

in Authors: How and Why I Wrote/Intermediate
Myfu Iolo featured item

Mae’n ysbrydoliaeth bob amser pan mae rhywun newydd yn croesawu’r diwylliant Cymreig neu’r iaith, ac mae’r dysgwr a’r awdur Gareth Thomas wedi gwneud y ddau beth. Yn yr erthygl hon mae’n esbonio ei daith fel awdur i ni, sydd wedi ei arwain i greu’r ffuglen hanesyddol enwog, Myfi, Iolo. It is inspiring when someone embraces…

Keep Reading

Ffilmiau Cymraeg ar gael ar DVD ac i’w lawrlwytho’n ddigidol / Welsh language films available on DVD and digital downloads

in Adnoddau Resources
Films and TV shows featured item

Mae llawer o ffilmiau, dramâu a rhaglenni dogfen arbennig wedi cael eu darlledu ar y teledu yn y Gymraeg, ond heb eu rhyddhau fel DVD neu’n ddigidol.  Felly, mae’r rhestr hon yn llawer byrrach nag y dylai fod, ond mae’r eitemau’n deilwng o gael eu gwylio a’u trysori. There have been many fantastic Welsh-language films,…

Keep Reading

Geirfa Thematig- ar gyfer Cyfeirio ac Astudio / Themed Glossaries- for Reference and Studying

in Adnoddau Resources/Cyngor Iaith-Language Advice
Geirfa Themateg

This knowledge base provides a series of glossaries/lookup lists, arranged by the level of your language. It can be used as a reference guide, or you can study it using the Quizlet widget embedded in the base of each article. You can also go directly to the Quizlet items: https://quizlet.com/parallelcymru. If you have suggestions or…

Keep Reading

Addysgwyr yn Esbonio / Educators Explain: Cari Powell: Mater Tywyll- Y Bydysawd Cudd / Dark Matter- The Hidden Universe

in Addysgwyr yn Esbonio-Educators Explain/Higher
Cari Powell- Dark Matter

Mae Cari Powell yn fyfyriwraig PhD ym Mhrifysgol Abertawe a’i phwnc arbenigol yw Ffiseg a Chosmoleg.  Yn yr erthygl gyntaf o gyfres newydd, Addysgwyr yn Esbonio, mae hi’n cyflwyno beth yw Mater Tywyll a pham mae’n bwysig… Cari Powell is a PhD student in Swansea University, and her speciality subject is Physics and Cosmology. In…

Keep Reading

Patrick Jemmer: Mae Ffred yn Bwyta Mas / Ffred Eats Out

in Higher/Patrick Jemmer

Cyfarchion cynhesaf unwaith yn rhagor ichi, ddarllenwyr annwyl. Dyma Ffred Phantastig yn mynd ar fyw o’i anturiaethau. Heddi, gan fod e’n sgrifennu’n hytrach na sgwrsio, mae’n ceisio bod yn posh o ran yr iaith mae’n ei defnyddio. Disgwyliwch ymadroddion fel “bu bron i fi ffrwydro” a “fel patai,” brawddegau’n cynnwys y gorberffaith (“buasai hi, brasgamasai…

Keep Reading

Narrator Huw Rowlands: Yn rhy gyflym, neu na? / Too Fast Or Not Fast Enough?

in Adnoddau Resources/Parallel.cymru Announcements

Mae’n amser i gyflwyno cyfranwr rheolaidd i parallel.cymru: Huw Rowlands (dim perthynas). Dyma’i duniau melodaidd mod dych chi’n clywed ar fersiynau sain yr erthyglau. Yma, mae e’n rhannu ei daith iaith ac mae’n rhoi cyngor ar ddefnyddio adnoddau sŵn yma… It’s time to introduce a regular contributor to parallel.cymru: Huw Rowlands (no relation). It is…

Keep Reading

Rhagolwg o adran newydd: Straeon Syml / Preview of a new section: Simple Stories

in Adnoddau Resources/Parallel.cymru Announcements
Straeon Syml

Mae pawb yn hoffi darllen stori fach neu gael eu diddanu gan ychydig o hanesion. Felly, rwy’n dechrau ardal o straeon gan ddarllenwyr.  Mae’n gyfle i bawb rannu eu gwaith a chael eu cyhoeddi drwy gyfrwng y Gymraeg.  Rwy’n dechrau gyda’r enghraifft hon, ond rwy’n awyddus i ychwanegu eitemau yn rheolaidd at y dudalen, ac…

Keep Reading

Ysgol y Cwm, Yr Wladfa: Cylchlythyr mis Rhagyr 2017 / Ysgol y Cwm, Patagonia: Newsletter December 2017

in Erthyglau-Articles/Intermediate
Ysgol y Cwm Cylchlythr 2017

Ysgol newydd ddwyieithog Gymraeg-Sbaeneg yn yr Andes yw Ysgol y Cwm. Yma yw’r beth maen nhw wedi gwneud dros dymor y gwanwyn… Ysgol y Cwm is a new bilingual Welsh-Spanish school in the Andes, Patagonia. Here is what they have been doing over the spring term… Mae’r erthygl hon wedi cael eu cyfrannu gan Gwion Elis-Williams…

Keep Reading

error: Content is protected.
Go to Top