The Weekend Reader

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

in Dolenni

Dyma gasgliad o ddolenni o bethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan gyfranwyr parallel.cymru. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhai ysgrifen amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd arall. Mwynhewch!

Here is a collection of links that have been curated by parallel.cymru contributors of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy!

Dydd Gwener 16/03

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

Ardroddiad y Llywodraeth: Trosolwg o ymagweddau at gaffael ail iaith ac arferion addysgol
http://gov.wales/statistics-and-research/overview-approaches-second-language-acquisition-instructional-practices/?lang=cy
Government report: An overview of approaches to second language acquisition and instructional practices
http://gov.wales/statistics-and-research/overview-approaches-second-language-acquisition-instructional-practices/?lang=en
Cardiff University: Dosbarthiadau Cymraeg i ffoaduriaid a cheiswyr lloches
https://www.cardiff.ac.uk/cy/news/view/1115625-welsh-for-refugees-and-asylum-seekers
Welsh classes for refugees and asylum seekers
https://www.cardiff.ac.uk/news/view/1115625-welsh-for-refugees-and-asylum-seekers

Cymraeg yn unig / Welsh only

Cymru Fyw: Mwy o Gymry balch yn y Cymoedd nag yng Ngwynedd a Môn?
http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/43391798
Cymru Fyw: Eich hoff eiriau’n adlewyrchu cyfoeth yr iaith
http://www.bbc.com/cymrufyw/43345937
Medium.com, Dyffrig Evans: Nid yw data yn fwled arian
https://medium.com/gwneud-pethau-gwell/nid-yw-data-yn-fwled-arian-1da64ba56c2e
Bethan Gwanas: Dychryn plant
https://gwanas.wordpress.com/2018/03/13/dychryn-plant/

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

The Conversation, Simon Rodway, Aberyswyth University: Was St Patrick Welsh?
https://theconversation.com/was-st-patrick-welsh-an-expert-reviews-the-evidence-90793
The Guardian: Interview with Gwenno regarding Welsh and Cornish
https://www.theguardian.com/music/2018/mar/13/gwenno-saunders-le-kov-cornish-language-psych-pop-cornwall
The Guardian: Gwenno: Le Kov review – Cornish identity in full-colour psychedelia
https://www.theguardian.com/music/2018/mar/02/gwenno-le-kov-review-cornish-identity
Andrew Green: Frank Brangwyn’s British Empire Panels in Swansea’s Guildhall
http://gwallter.com/art/frank-brangwyns-british-empire-panels.html
IWA: The need for co-working spaces in rural areas such as Machynlleth
http://www.iwa.wales/click/2018/03/co-working-man-machynlleth/
An English to Welsh Dictionary of Feminist Terms
https://www.seameditions.com/dictionary/
Daily Post: Legend of Welsh Prince Madoc’s discovery of America could boost tourism
https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/legend-welsh-prince-madocs-discovery-14385426
Shropshire Star: Welsh language calls backed for Oswestry pupils
https://www.shropshirestar.com/news/education/2018/03/08/welsh-language-calls-backed-for-oswestry-pupils/
Cambrian News: Two-piece band’s accidental album- Blodau Gwylltion, with Manon Steffan Ros and Elwyn Williams
http://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=119627
Nation.cymru, Meredith Efken: We global Welsh want to see Wales celebrate its history and heritage
https://nation.cymru/2018/we-global-welsh-want-to-see-wales-celebrate-your-history-and-heritage/

Prif weithgareddau

Mae Ras yr Iaith, yr unig ras drwy’r byd sy’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg, yn ehangu. Mi fydd y Ras yn cychwyn yn Wrecsam ar Orffennaf y 4ydd a gorffen yng Nghaerffili ar Orffennaf y 6ed gan gynnig tridiau llawn o rhedeg, sŵn, egni a mwynhâd.
Ras yr Iaith, the only world-wide race that promotes the Welsh language is expanding. The Race will start in Wrexham on the 4th of July and finish in Caerphilly on July 6th offering three full days of running, noise, energy and enjoyment.
http://www.rasyriaith.cymru/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

Lle Aeth Pawb?: Merched Pop 65-75, nos Sadwrn 17/03, English subtitles available
Rhifyn arbennig yn dathlu cyfraniad merched i fyd cerddoriaeth boblogaidd Cymru’r ’60au a’r ’70au.
Celebrating women in Welsh popular music in the ’60s and ’70s. Where are they now?
Galw Nain Nain Nain, nos Wener 23/03, English subtitles available
Cyfres newydd lle mae pobl yn chwilio am gariad gyda help gan eu nain
New series where people look for love with the help of their grandmother

Llyfrau newydd / New books

Cyhoeddi’r cofiant cyntaf erioed i un o ‘ffotograffwyr newyddiadurol gorau’r byd’ – Philip Jones Griffiths
http://www.ylolfa.com/erthyglau/cyhoeddi-y-cofiant-cyntaf-erioed-i-un-o-ffotograffwyr-newyddiadurol-goraur-byd-philip-jones-griffiths
First ever biography for ‘one of the world’s best photo-journalists’, Welshman Philip Jones Griffiths
http://www.ylolfa.com/articles/cyhoeddir-cofiant-cyntaf-erioed-i-un-o-ffotograffwyr-newyddiadurol-goraur-byd-philip-jones-griffiths

The Conversation- independent views from universities in Wales

Cardiff Met- Rugby players more likely than not to sustain a concussion after 25 matches in a season
https://theconversation.com/rugby-players-more-likely-than-not-to-sustain-a-concussion-after-25-matches-in-a-season-93221
Bangor– Russian spy attack: how toxic chemicals can cause widespread contamination
https://theconversation.com/russian-spy-attack-how-toxic-chemicals-can-cause-widespread-contamination-93309
Bangor– Stanley Kubrick’s films all had one thing in common: Jewishness
https://theconversation.com/stanley-kubricks-films-all-had-one-thing-in-common-jewishness-92770
Cardiff– Why is ADHD more common in boys than girls?
https://theconversation.com/why-is-adhd-more-common-in-boys-than-girls-92151
Swansea– The fight for education doesn’t stop when working-class boys get into university
https://theconversation.com/the-fight-for-education-doesnt-stop-when-working-class-boys-get-into-university-92153

Tu allan i Gymru / Outside of Wales

Science Daily: How would the brain process alien music?
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180313113442.htm
Science Daily: Language previously unknown to linguists discovered in Southeast Asia
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180206100349.htm
Science Daily: Bilingualism could offset brain changes in Alzheimer’s
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180206140713.htm
The Guardian: Grammar gripes: why do we love to complain about language?
https://www.theguardian.com/books/2018/mar/12/grammar-gripes-why-do-we-love-to-complain-about-language
The Guardian: How handwriting is helping EAL pupils to leap the language barrier
https://www.theguardian.com/teacher-network/2018/mar/15/handwriting-eal-pupils-language-barrier-teachers


Ail Rifyn / Second edition: Dydd Gwener 09/03

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

Aberystwyth Students’ Union: Manteision dwyieithrwydd – gweithio mewn undeb myfyrwyr dwyieithog yng Nghymru / The beauty of bilingualism – working in a Welsh bilingual Students’ Union
https://www.umaber.co.uk/news/article/UMaberSU/Manteision-dwyieithrwydd-gweithio-mewn-undeb-myfyrwyr-dwyieithog-yng-Nghymru/
https://www.abersu.co.uk/news/article/UMaberSU/The-beauty-of-bilingualism-working-in-a-Welsh-bilingual-Students-Union/
Sally Holland, Children’s Commissioner for Wales: Lleisiau Plant a Phobl Ifanc yn y Cwricwlwm Newydd i Gymru / Voices of Children and Young People in the New Curriculum for Wales
https://cwricwlwmigymru.llyw.cymru/2018/03/05/lleisiau-plant-a-phobl-ifanc-yn-y-cwricwlwm-newydd-i-gymru/
Voices of Children and Young People in the New Curriculum for Wales
Katherine Davies, Y Gymraeg mewn Addysg: Miliwn o siaradwyr Cymraeg – gallwn gyflawni hyn
https://cwricwlwmigymru.llyw.cymru/2017/12/18/miliwn-o-siaradwyr-cymraeg-gallwn-gyflawni-hyn/#more-714
Katherine Davies, Development of Welsh in Education: A million Welsh speakers- we can make it happen
https://curriculumforwales.gov.wales/2017/12/18/a-million-welsh-speakers-we-can-make-it-happen/
Eisteddfod: Cyfleoedd i wirfoddoli neu godi arian. http://eisteddfod.cymru/eisteddfod-2018/cefnogi
Opportunities to volunteer or fundraise. http://eisteddfod.wales/2018-eisteddfod/fundraising
GWales: Llyfrau gwerthu gorau ym mis Chwefror / Best-selling books in February
http://www.gwales.com/ecat/?sf_ecat_id=1192&interest=0&available=0&tsid=3
http://www.gwales.com/ecat/?sf_ecat_id=1194&interest=0&available=0&tsid=4

Cymraeg yn unig / Welsh only

Golwg 360: Gwersi Cymraeg wedi’u trefnu ar gyfer ffoaduriaid y brifddinas
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/514019-gwersi-cymraeg-wediu-trefnu-gyfer-ffoaduriaid
Tabl Cyfnodol Dynamig yn Gymraeg / Dynamic Periodic Table in Welsh
https://www.ptable.com/?lang=cy
Bethan Gwanas: Fy stafell i
http://www.bbc.com/cymrufyw/43290517
Leia Fee: Mwy o fenywod yn technoleg? Sut?
https://haciaith.cymru/2018/01/30/mwy-o-fenywod-sut/
http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/42990811
Golwg 360: Rap am Hedd Wyn yn ennill Cân i Gymru 2018
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/514061-hedd-ennill-gymru-2018
Y Lolfa: 8 llyfr Cymraeg ffeministaidd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod
https://ylolfa.wordpress.com/2018/03/07/8-llyfr-cymraeg-ffeministaidd-ar-gyfer-diwrnod-rhyngwladol-y-menywod/
StatIaith: Canran sy’n ystyried eu hunain yn Gymry, 2011 a 2017 – o bawb, ac o bawb a anwyd yng Nghymru, fesul awdurdod. Ychydig iawn o newid arwyddocaol rhwng 2011 a 2017.
https://twitter.com/statiaith/status/971147404203511809

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Irish News- Bangor University’s Peredur Lynch: Why’s there’s only a handful of words that have passed from Welsh to English
https://www.irishnews.com/magazine/daily/2018/03/01/news/why-s-there-s-only-a-handful-of-words-that-have-passed-from-welsh-to-english-1267424/
Daily Post: Drowning of Tryweryn to be remembered in music
https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/drowning-tryweryn-remembered-music-14357410
Cornwall Live: Why Gwenno has made the whole world listen to Cornwall
https://www.cornwalllive.com/whats-on/music-nightlife/gwenno-made-whole-world-listen-1300714
Planet Magazine Online: Hacking into Future Wales: Haciaith and Cambrofuturism
https://www.planetmagazine.org.uk/planet-extra/Hacking-into-Future-Wales-Haciaith-and-Cambrofuturism
Planet Magazine Online: Wales One World Film Festival Director David Gillam introduces the theme of this year’s festival: Tales from The Silk Road
https://www.planetmagazine.org.uk/planet-extra/world-film-telescope-and-microscope
Wales Arts Review: 100 Women Of Wales On Twitter
http://www.walesartsreview.org/iwd2018-100-women-of-wales-on-twitter-2/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

Alex Jones: Y Fam Gymreig, Sul y Mamau 11 Mawrth: Alex Jones yn rhannu profiadau gyda mamau Cymru.
Cefn Gwlad: Cyfres newydd, nos Fawrth, 13 Mawrth: Ffermwr ifanc sy’n dipyn o ddyfeisiwr

Llyfrau newydd / New books

Felicity Elena Haf- Begw Haf. Mae uwch ddylunydd ffasiwn o Gymru sydd yn dylunio i gwmni rhyngwladol AllSaints yn cyhoeddi llyfr arbennig i blant yr wythnos hon ( ar gyfer plant dan 8 oed)
http://www.ylolfa.com/cynnyrch/9781784614591/begw-haf
Heulwen Davies- Mam – Croeso i’r Clwb. Mae un Mam wedi mynd ati i lenwi’r bwlch yn y llyfrau Cymraeg sydd ar gael sydd yn darlunio realiti sefyllfa o fagu plentyn yng Nghymru gyda safbwynt Cymreig a Chymraeg / One Mum has sought to bridge the gap in the Welsh books that are available to new parents which will illustrate the reality of bringing up a child in Wales with a Welsh perspective.
http://www.ylolfa.com/erthyglau/llenwir-bwlch-yn-y-llyfrau-sydd-ar-gael-i-rieni-yn-y-gymraeg
http://www.ylolfa.com/articles/llenwir-bwlch-yn-y-llyfrau-sydd-ar-gael-i-rieni-yn-y-gymraeg
Matthew Jones- The Wales Quiz Book. A book of quizzes on all things Welsh, from history, culture, places and sport to pop and celebrities.
http://www.ylolfa.com/products/9781784615215/the-wales-quiz-book

I Ddysgywr / For Learners

Mae’r awduron a’r tiwtoriaid Bethan Gwanas ac Eilir Jones yn arwain cwrs penwythnos: Ysgrifennu Creadigol i Ddysgwyr yn Tŷ Newydd, Gwynydd, 16-18 mis Mawrth / The authors and tutors Bethan Gwanas and Eilir Jones are leading a weekend course: Creative Writing for Learners in Tŷ Newydd, Gwynydd, 16-18 March.
http://www.tynewydd.cymru/cwrs/ysgrifennu-creadigol-ddysgwyr/
http://www.tynewydd.wales/course/creative-writing-welsh-learners-2/

The Conversation- independent views from universities in Wales

Cardiff Met: We’re seeing plenty of Welsh locations in BBC dramas – one day they may be shows about Wales
https://theconversation.com/were-seeing-plenty-of-welsh-locations-in-bbc-dramas-one-day-they-may-be-shows-about-wales-92628
Swansea: The UK can’t truly celebrate International Women’s Day until women are equal with each other
https://theconversation.com/the-uk-cant-truly-celebrate-international-womens-day-until-women-are-equal-with-each-other-92955
Cardiff: Philip K Dick’s androids looked like humans – but real world robots may soon feel empathy, too
https://theconversation.com/philip-k-dicks-androids-looked-like-humans-but-real-world-robots-may-soon-feel-empathy-too-92084
Swansea: Women need more freedom during labour, not a medicalised birth script to follow
https://theconversation.com/women-need-more-freedom-during-labour-not-a-medicalised-birth-script-to-follow-92079
Bangor: Thousands of starfish have washed up dead after the ‘Beast from the East’ – here’s why
https://theconversation.com/thousands-of-starfish-have-washed-up-dead-after-the-beast-from-the-east-heres-why-92891

Tu allan i Gymru / Outside of Wales

Itchy Feet Comic: Are you sure that you want to learn Finnish?
http://www.itchyfeetcomic.com/2018/01/unique-challenge.html


Rhifyn Prawf / Trial edition: Dydd Gwener 02/03

Erthyglau yn y ddwy iaith (Dolen Cymraeh yn gyntaf) / Articles in both languages (English link second)

Cymraeg yn unig / Welsh only

S4C

Saesneg yn unig / English only

I Ddysgywr / For Learners

The Conversation- independent views from universities in Wales

Tu allan i Gymru / Outside of Wales


Cyfrannu Dolen / Contribute a link

Hoffech chi gyfrannu dolen?  Anfonwch hi i parallel.cymru@gmail.com! Diolch!
Would you like to contribute a link? Send it to parallel.cymru@gmail.com! Thank you!

Llefydd i ddarllen Cymraeg yn rheolaidd / Places to read Welsh regularly

Barn: Monthly magazine

Blogiadur: Collection of Welsh blogs

BBC Cymru Fyw: Online news

Golwg 360: Online news

Golwg: Weekly magazine

Gomer: Publisher

Gwales: Online bookseller

Y Lolfa: Publisher

Y Lolfa: The Welsh bookshelf blog

Lingo Newydd: Magazine for learners

Mam Cymru: Bilingual blog

Y Selar: Monthly music magazine

Wicipedia

Nodyn – Mae’r wefan hon yn wleidyddol ddi-duedd, felly dydw i ddim yn cynnwys gwleidyddiaeth. Dydw i ddim yn creu rhestr o weithgareddau oherwydd nad oes gennyf ddigon o adnodd i wneud rhestrau cynhwysfawr o’r cannoedd o weithgareddau nodedig sydd yn digwydd o gwmpas Cymru bob wythnos…

Note – this website is politically impartial, and so I’m not including politics. I’m not creating a list of events because I don’t have enough resource to make comprehensive listings of the hundreds of remarkable events that happen around Wales each week…