Neil Rowlands and Alun Williams of S4C on 10/11/2017

Parallel.cymru ar S4C

in Parallel.cymru Announcements/Resources

Daeth Alun Williams o S4C i siarad â fi ar gyfer parallel.cymru. Mae’n ei darlledu ar Dal Ati: Bore Da ar 19/11/2017, pythefnos ar ôl gwnes i ddechrau hybu’r cylchgrawn. Mae e dau fersiwn: un gydag isdeitlau ac un heb isdeitlau.

Alun Williams of S4C came to speak with me about parallel.cymru. It was broadcast on Dal Ati: Bore Da ar 19/11/2017, a fortnight after I started publicising the website. There are two versions: one with subtitles and one without subtitles.

Without subtitles:

With subtitles:

Diolch Alun, tîm Tinopolis, Dal Ati, S4C a Tŷ Tawe!

Hefyd, es i ar y rhaglen Prynhawn Da yn fyw ar 21/11/2017 i esbonio parallel.cymru, a dyma’r fideo ohono fe:
Also, I went live on the Good Afternoon program on 21/11/2017 to explain parallel.cymru, and here is the video of it: