The Old Red Tongue book cover

The Old Red Tongue: Rhestr o gynnwys / List of contents

in Proficiency/The Old Red Tongue

Bydd pytiau o’r gyfrol yn ymddangos ar parallel.cymru yn ystod yr wythnosau a’r misoedd i ddod.
Extracts from the anthology will appear on parallel.cymru in the weeks and months to come.

An introduction to the volume is available here: http://parallel.cymru/?p=1263.

The Celtic Church and the Age of Saints
Anonymous
Liber Landavensis/Lyvr Teilo
Rhygyfarch
Buchedd Dewi/Life of St David

The Chroniclers
Gildas
De Excidio Britanniae/On the destruction of Britain
Nennius
Historia Brittonum/History of the Britons

Early poetry
Aneirin
Y Gododdin/The Gododdin
Taliesin
I Urien Rheged/In praise of Urien Rheged
Gweith Argoet Llwyfein/The Battle of Argoed Llwyfain
Anonymous
Claf Abercuawg/The Leper of Aber Cuawg
Anonymous
Galargan Llywarch Hen/The Complaint in Old Age
Anonymous
Stafell Gynddylan/ The Hall of Cynddylan
Eryr Pengwern/The Eagle of Pengwern
Englynion y Beddau/Stanzas of the Graves
Anonymous
Armes Prydein/The Prophecy of Britain
Anonymous
Peis Dinogad/Song for a Small Boy
Anonymous
Preidau Annwn/The Spoils of Annwn
Anonymous
Moliant Dinbych Penfro/Praise of Tenby
Anonymous
Tristwch yn y Gwanwyn/Sadness in Springtime
Anonymous
Gogoneduac Argluit/Benediction
Anonymous
Boddi Maes Gwyddneu/The Drowning of Maes Gwyddno
Anonymous
Gwirebau/Gnomic Stanzas

Triads of the Isle of Britain
Anonymous
Enweu Ynys Prydein/Names for the Isle of Britain
Detholiad o Drioedd/A selection of Triads
Trioedd y Meirch/Triads of Horses
Pedwar Marchog ar Hugain Llys Arthur/The Twenty-four Knights of Arthur’s Court
Variations on the Triads

Medieval Prose
Anonymous
Pedair Cainc y Mabinogi/The Four Branches of the Mabinogi
Anonymous
Y Tair Rhamant/The Three Romances
Anonymous
Trystan ac Esyllt/Trystan and Esyllt
Geoffrey of Monmouth
Historia Regum Britanniae/A History of the Kings of Britain
Gerald of Wales
Itinerarium Kambriae/Itinerary through Wales
Descriptio Kambriae/Description of Wales
Anonymous
The Laws of Hywel Dda
Anonymous
Early translations of the Bible
Meddygon Myddfai/The Physicians of Myddfai
Brwydr Mynydd Carn/The Battle of Mynydd Carn

Poets of the Princes
The Bardic Order
A note on cynghanedd
Meilyr Brydydd
Marwysgafyn veilyr brydyt/Deathbed poem
Owain Cyfeiliog
Hirlas Owain/Owain’s Drinking Horn
Gwalchmai ap Meilyr
Arwyrain Owain Gwynedd/The Battle of Tâl Moelfre
Hywel ab Owain Gwynedd
Gorhoffet/Exultation
Cynddelw Brydydd Mawr
Maruned Madawc fil Maredut/Lament for Madawg ap Maredudd
Peryf ap Cedifor
Marwnad Hywel ab Owain Gwynedd/Lament for Hywel ab Owain Gwynedd
Einion ap Gwalchmai
I Nest ferch Hywel/Lament for Nest
Madog ap Gwallter
I Grist/The Nativity
Gruffudd ab yr Ynad Coch
Marwnad Llywelyn ap Gruffudd/Lament for Llywelyn ap Gruffudd
Gruffudd ap Dafydd ap Tudur
I Ferch/To a Girl

Dafydd ap Gwilym
Offeren y Llwyn/The Woodland Mass
Y Deildy/The House of Leaves
Y Bardd a’r Brawd Llwyd/The Poet and the Grey Friar
Merched Llanbadarn/The Girls of Llanbadarn
Y Gwynt/The Wind
Trafferth mewn Tafarn/In a Tavern
Cywydd y Gal/Reproach to his Penis

Poets of the Gentry
Gruffudd Gryg
Yr Ywen uwchben bedd Dafydd ap Gwilym/The Yew Tree (above Dafydd ap Gwilym’s grave)
Llywelyn Goch ap Meurig Hen
Marwnad Lleucu Llwyd/Lament for Lleucu Llwyd
Dafydd Bach ap Madog Wladaidd (Sypyn Cyfeiliog)
Croeso mewn llys/Welcome at a great house
Iolo Goch
I Syr Hywel y Fwyall/To Sir Hywel of the Axe
Cywydd y Llafurwr/The Ploughman
Llys Owain Glyndŵr/Owain Glyndŵr’s Court at Sycharth
Gruffudd Llwyd ap Dafydd ab Einion Llygli6
I Owain Glyndŵr/To Owain Glyndŵr
Llywelyn ap Moel y Pantri
I frwydr Waun Gaseg/The Battle of Waun Gaseg
Rhys Goch Eryri
I’r Llwynog/To the Fox
Ieuan Tew
Kowydd i’r Herwyr/Cywydd to the Outlaws
Dafydd Nanmor
Marwnad Merch/Lament for Gwen
Siôn Cent
I Wagedd ac Oferedd y Byd/The Vanity of the World
Ieuan ap Gruffydd Leiaf
Dafydd ap Siencyn/To Dafydd ap Siencyn
Tudur Penllyn
Cywydd Moliant i Ddafydd ap Siencyn/In Praise of Dafydd ap Siencyn
I Saison Flint/The Englishmen of Flint
Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd
Cywydd i’r Brenin Richard/Cywydd to King Richard
Cywydd i’r Brenin Harri’r Seithfed/Cywydd to King Henry VII
Guto’r Glyn
Moliant i Fathau Goch o Faelor/In Praise of Matthew Gough of Maelor
Moliant i Syr Rhisiart Gethin/In praise of Sir Richard Gethin
Cywydd Gofyn am Gorn Hela/A Cywydd to request a Hunting Horn
Marwnad i Lywelyn ab y Moel/Lament for Llywelyn ab y Moel
Robert ap Gruffudd Leia
Cywydd i Galais a’i Milwyr/Cywydd to Calais and its Soldiers
Dafydd ab Edmwnd
I Wallt Merch/To a Girl’s Hair
Marwnad Siôn Eos/Lament for Siôn Eos
Tudur Aled
I Ofyn March/To ask for a Stallion
Cywydd cymod/A Plea for Peace
Lewys Glyn Cothi (Llywelyn y Glyn)
Marwnad Siôn y Glyn/Lament for Siôn y Glyn
Dychan i Wŷr Gaer/Satire on the Men of Chester
Gwerful Mechain
Cywydd y Cedor/The Female Genitals
Llywelyn ap Hywel
Cwyn yn erbyn Harri VII/Complaint to Henry VII

The 16th and 17th centuries
Anonymous
Coed Glyn Cynon/The Woods of Cynon
Richard Davies
Rhagait i Gyfieith/Preface to William Salesbury’s translation of the New Testament
John Prys
Yn y Llyvyr hwnn…/In this Book…
Lewys Morgannwg
Cywydd Illtud Sant/Cywydd to St. Illtud
Awdl Foliant i Lleision, Abad Nedd/Ode in praise of Lleision, Abbot of Neath
Moliant Mair o Ben-rhys/In Praise of the Virgin Mary of Pen-rhys
William Salesbury
Oll Synnwr y Pen Kembero Ygyd/All the Wisdom in a Welshman’s Head
Siôn Tudur
Cywydd i’r Beirdd/Warning to the Poets
Gruffydd Robert
Dosbarth byrr…/A Short Petition…
Siôn Dafydd Rhys (John Davies)
Cambrobrytannicae Cymraeccaeve Linguae Institutiones et Rudimenta/The Principles and Essence of the Welsh Language
Edmwnd Prys
Balet Cymraeg/A Welsh Ballad
William Morgan
Psalm Dafydd/The Twenty-third Psalm
Rhys Prichard (Yr Hen Ficer)
Dyledswydd Plant i’w Rhieni/The Duty of Children to their Parents
Awn i Fethlem/Let us go to Bethlehem
Wiliam Phylip
Ffarwel i Hendre Fechan/A Leave-taking
Wiliam Cynwal
O Blaid y Gwragedd/In Defence of Woman
Morgan Llwyd
Llyfr y Tri Aderyn/Book of the three birds
Huw Morus (Eos Ceiriog)
I Hyfawl Rian/In Praise of a Girl
Anonymous
Stanzas for the harp

The 18th century
Ellis Wynne
Gweledigaetheu y Bardd Cwsc/Vision of the World
Lewis Morris (Llywelyn Ddu o Fôn)
Cywydd y Rhew a’r Eira/Poem of the Frost and Snow
Caniad y Gog i Feirionnydd/The Cuckoo’s Song for Meirionnydd
Dafydd Jones
Mae plant y byd yn holi/Men of the world are asking
Morgan Rhys
Beth sydd imi yn y byd?/What have I in all my life?
Pan sycho’r moroedd dyfnion maith/When oceans vast their depths reveal
Pantycelyn (William Williams)
Arglwydd, arwain trwy’r anialwch/Guide Me, O Thou Great Jehovah
Rwy’n edrych dros y bryniau pell/I look across the distant hills
Pererin wyf mewn anial dir/Pilgrim
Mi dafla’ ’maich oddi ar fy ngwar/I’ll throw my burden from my back
Dafydd Wiliam
Yn y dyfroedd mawr a’r tonnau/In the waves and mighty waters
Goronwy Owen (Goronwy Ddu o Fôn)
Unig Ferch y Bardd/The Poet’s Only Daughter
Cywydd y Farn Fawr/Domesday
Evan Evans (Ieuan Fardd, Ieuan Brydydd Hir)
Llys Ifor Hael/The Hall of Ifor Hael
Twm o’r Nan (Thomas Edwards)
Cyfoeth a Thlodi/Riches and Poverty
Iolo Morganwg (Edward Williams)
Cywydd i Yrru yr Haf i Annerch Morganwg/To Send the Summer to Address Glamorgan
Cân y Fronfraith/Song of the Thrush
Hugh Jones
O! tyn y gorchudd yn y mynydd hyn/O pull aside the veil
Thomas William Bethesda’r Fro
’Rwyf innau’n un o’r lliaws mawr/I also, like so many more
David Charles
Rhagluniaeth fawr y nef/Great providence of heaven
Mae ffrydiau’n gorfoledd yn tarddu/From life’s dreary desert ascending
Jac Glan-y-gors (John Jones)
Seren tan Gwmwl/The Morning Star of Liberty
Pedr Fardd (Peter Jones)
Cyn llunio’r byd, cyn lledu’r nefoedd wen/Far before time, beyond creation’s dawn
Ann Griffiths
Er mai gwbwl groes i nattur/Though altogether against nature
Wele’n sefyll rhwng y myrtwydd/There he stands between the myrtles
O am gael ffydd i edrych/O to have faith to look

The 19th century
Ieuan Glan Geirionydd (Evan Evans)
Ysgoldy Rhad Llanrwst/The Free School-house, Llanrwst
Alun (John Blackwell)
Cathl i’r Eos/Song to the Nightingale
Samuel Roberts (S.R.)
Credo Heddychwr/A Pacifist’s Credo
Eben Fardd (Ebenezer Thomas)
Dinistr Jerusalem/Jerusalem destroyed
Gwilym Hiraethog (William Rees)
Llythyr ’Rhen Ffarmwr/To the Editors of Yr Amserau
Cariad fel y moroedd/Love vast as the ocean
Ieuan ap Iago (Evan James )
Hen Wlad fy Nhadau/Land of my Fathers
Lewis Edwards
Barddoniaeth y Cymry/The Poetry of the Welsh
Llenyddiaeth a Gwyddiant/Literature and Science
Talhaiarn (John Jones)
Plygeingân/A Morning Song
Henry Richard
Echryslonrwydd Rhyfel/The Atrocity of War
R. J. Derfel
Pethau a wnawn pe gallwn/What I would do if I could
Cyhoeddi yn y Gymraeg/Welsh publishing
Glasynys (Owen Wynne Jones)
Noson yn yr Hafod/A Merry Evening at the Hafod
Islwyn (William Thomas)
Y Storm/The Storm
Gwel, uwchlaw cymylau amser/Hymn
John Ceiriog Hughes
Alun Mabon
Nant y Mynydd/Mountain Brook
Daniel Owen
Wil Bryan ar y Seiat/Will Bryan on the Fellowship
Dydd o Brofedigaeth/Day of Tribulation
Glanffrwd (William Thomas)
Guto Nythbran/A Champion Runner
Emrys ap Iwan (Robert Ambrose Jones)
Breuddwyd Pabydd wrth ei Ewyllys/A Catholic’s Dream
Homiliau/Keep Yourselves a Nation
Anonymous
Tanchwa Arall yng Nglofa y Morfa/Another explosion at Morfa Colliery
Llosgiad corff Dr Price/Cremation of Dr Price

The 20th century and early 21st centuries
O. M. Edwards
Hen Gapel Llwyd/The Old Chapel
Ysgol y Pentref/The Village School
Enaid Cenedl/The Soul of a Nation
Elfed (Howell Elvet Lewis)
Cofia’n gwlad/Remember our country
John Morris-Jones
Cwyn y Gwynt/The Wind’s Lament
Eifion Wyn (Eliseus Williams)
Cantref y Gwaelod/The Lowland Hundred
Eluned Morgan
Arswyd y Môr/Fear of the Sea
T. Gwynn Jones
Ystrad Fflur
Argoed
Crwys (William Williams)
Dysgub y Dail/Gathering Leaves
T. E. Nicholas
Hiraeth am Forgannwg/Hiraeth for Glamorgan
Dewi Emrys (David Emrys James)
Pwllderi
W. J. Gruffydd
Yr Ieuainc wrth yr Hen/The Young to the Old
Ywen Llanddeiniolen/The Yew of Llanddeiniolen
R. Williams Parry
Y Llwynog/Fox
Eifionydd
D. J. Williams
Yr Hen Dŷ Fferm/The Old Farm House
Tŷ Lodjin/In Lodgings
Hedd Wyn (Ellis Humphrey Evans)
Rhyfel/War
T. H. Parry-Williams
Tŷ’r Ysgol/The School House
Yr Esgyrn Hyn/These Bones
Hon/This Country
Dychwelyd/Return
Kate Roberts
Dim llythyr gan Twm/No Letter from Twm
Te yn y Grug /Tea in the Heather
Saunders Lewis
Y Dilyw, 1939/The Deluge, 1939
Buchedd Garmon
Siwan
Cynan (Albert Evans-Jones)
Anfon y Nico/A Message Home
B. T. Hopkins
Rhos Helyg
D. Gwenallt Jones
Y Meirwon/The Dead
Y Dirwasgiad/The Depression
Sir Forgannwg a Sir Gaerfyrddin/Glamorgan and Carmarthenshire
E. Prosser Rhys
Atgof/Memory
Iorwerth C. Peate
Nant-yr-eira
Carol y Crefftwr/The Craftsman’s Carol
J. Kitchener Davies
Sŵn y Gwynt sy’n Chwythu/The Sound of the Wind that is Blowing
T. Rowland Hughes
Emyn/Hymn
Bwrw i’r Afon/Thrown in the river
Y nefoedd, dyma le!/Heavens, here’s a place!
Waldo Williams
Geneth Ifanc/A Young Girl
Mewn Dau Gae/In Two Fields
Preseli
Pa Beth yw Dyn?/What is Man?
Wedi’r Canrifoedd Mudan/After Silent Centuries
Caradog Prichard
Y Fargen/The Bargain
Un Nos Ola’ Leuad/One Moonlit Night
Thomas Parry
Llywelyn Fawr/Llywelyn the Great
John Gwilym Jones
Y Goeden Eirin/The Plum Tree
Euros Bowen
Danadl ym Mai/Nettles in May
Pŵer y Gerdd/The Power of Song
Hyn sy’n Fawl/This is Praise
T. J. Morgan
Defaid yn y Rhondda/Sheep in the Rhondda
Aneirin Talfan Davies
Yr Artist yng Nghymru /The Artist in Wales
J. R. Jones
Protestio protestio/Protest protest
Pennar Davies
Cathl i’r Almonwydden/A Song for the Almond Tree
Nicé Adeiniog Samothrace/The Winged Niké of Samothrace
Disgyrchiant/Gravity
J. Gwyn Griffiths
Yr Hen Iaith/The Old Language
Abw Simbel/Abu Simbel
Selyf Roberts
Fioledau a Chlychau/Of Violets and Bells
Alun Llywelyn-Williams
Cofio’r Tridegau/Remembering the Thirties
Y Gwrth-Gyrch/The Counter-Attack
Ar Ymweliad/On a Visit
D. Tecwyn Lloyd
Bore da, Lloyd/Good morning, Lloyd
J. G. Williams
Fy niwrnod olaf yn y carchar/A bloody rebel
Rhydwen Williams
Y Ffynhonnau/Mountain Streams
Dyfnallt Morgan
Y Llen/The Curtain
Emyr Humphreys
Poughkeepsie
W. S. Jones
Preifet Enterpryis/On Private Enterprise
Marion Eames
Y Stafell Ddirgel/The Inner Light
I Hela Cnau/The Golden Road
Robin Williams
Cusan Sanctaidd/An Holy Kiss
Islwyn Ffowc Elis
Harri’n dod adref/A Homecoming
Hen Wraig y Bala/The Old Woman of Bala
Y Rhaid Sydd Arnaf/The Imperative upon Me
T. Glynne Davies
Yr Hwsmon/The Bailiff
Nwy yn y Ffosydd/Gas in the Trenches
Gareth Alban Davies
Caer Bwlch-y-Clawdd
Gwerin Chile/The Chilean People
Bobi Jones (R. M. Jones)
Gyrrwr Trên/Engine Driver
Menyw Feichiog/A Pregnant Woman
Yn yr Hwyr/In the Evening
Dafydd Rowlands
Llifo’i Wraig yn Ddwy/Sawing his Wife in Half
Sgidiau Bach Llandeilo/The Little Llandeilo Boots
Gwenlyn Parry
Y Saer Doliau/The Doll Doctor
R. Cyril Hughes
Y Frenhines yn Siarad Cymraeg/The Queen Speaks Welsh
Harri Pritchard Jones
Y Wyrth/The Miracle
Bryan Martin Davies
Glas/Blue
Fioled/Violet
R. Gerallt Jones
Y Gwrandawr/The Listener
Yasnaya Polyana
Dic Jones (Richard Lewis Jones)
Gofyn am Godiad Cyflog/Petition for a Pay-rise
Medi/Reaping
Galarnad/Lamentation
T. James Jones
Iau/Thursday
Sul/Sunday
T. Arfon Williams
Y Llechfaen/Quarry
Mis Mai/The Month of May
Gwyn Thomas
Hen Beth/An Old Thing
Ceffylau/Horses
Wedi Byw/Lived a Life
John Rowlands
Y tanciau Sofietaidd/The Soviet invasion
Jane Edwards
Blind Dêt/Only for a walk
Gareth Miles
Cenhadon Hedd/Keepers of the Peace
Eigra Lewis Roberts
Gormod o Haul/An Overdose of Sun
Donald Evans
Diwrnod Lladd Mochyn/Pig Killing Day
Gwerin/The People
Derec Llwyd Morgan
Helynt Cofrestru’r Fechan/Trouble Registering the Little One
Meirion Pennar
Ceinciau Mabinogi/Branches of a Mabinogi
Gerallt Lloyd Owen
Etifeddiaeth/Inheritance
I’r Farwolaeth/To the Death
Fy Ngwlad/My Country
Nesta Wyn Jones
Cae o Wenith/A Field of Wheat
Heini Gruffudd
Cymru Sicstinein/Wales Sixty-nine
D. Cyril Jones
Dolenni/Links
Manon Rhys
Cwtsho/Cwtshing
Alan Llwyd
Y Gymraeg/The Welsh Language
Yr Hebog uwch Felindre/The Hawk above Felindre
Dafydd Huws (Goronwy Jones)
Ar y Clwt/Down-and-out
Geraint Jarman
Dad a minne/Dad and me
Menna Elfyn
Byw, Benywod, Byw/Live, Sisters, Live
Misglwyf – Mis-y-clwyf/Bleedings
Tony Bianchi
Eric ’n’ Ernie
Aled Islwyn
Stori Linda/Linda’s Story
Mihangel Morgan
Ymddiddan/Conversation
Te gyda’r Frenhines/Tea with the Queen
Christine James
Disgwyl: Aber-fan, Hydref 2006/in expectation: Aberfan, October 2006
Myrddin ap Dafydd
Y Cabinet Rhyfel/The War Cabinet
Gwenllian
Iwan Llwyd
Iawn, gei di ofyn cwestiwn personol/Sure, you can ask me a personal question
Far Rockaway
Emyr Lewis
Molawd Gwleidyddion Ffrainc/In Praise of French Politicians
Taliesin
Robin Llywelyn
Amser y Gwcw yw Ebrill a Mai/The Cuckoo’s Time is April and May
Angharad Tomos
Dyddiadur Carchar/A Prison Diary
Gwyneth Lewis
Cyfweliad â’r Bardd/Interview with the Poet
Y Munudau Olaf/The Final Minutes
Jon Gower
Breision/Bunting
Wiliam Owen Roberts
Y Pla/Pestilence
Ifor ap Glyn
Ciwcymbars Wolverhampton/The Cucumbers of Wolverhampton
Sonia Edwards
Prynhawn Gwyn/A White Afternoon
Aled Lewis Evans
Cyffes/A Confession
Elin ap Hywel
Cawl/Soup
Meirion MacIntyre Huws
Cydwybod/Conscience
Gerwyn Wiliams
Washington
Grahame Davies
Coch/Red
Mererid Hopwood
Tacsi/Taxi
Ceri Wyn Jones
Galwad Ffôn/A Phone call
Meleri Wyn James
Stripio/The Stripper