Menu

Newyddion i Ddysgwyr Newydd

in Newyddion/Foundation
Newyddion i ddysgwyr newydd

Yma, mae Peter Mescall yn ysgrifennu a Huw Rowlands yn cyflwyno newyddion i ddysgwyr newydd yng Nghymraeg (eithaf) syml. Mae’n cael eu cyhoeddi dydd Sul a chanol pob wythnos. Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands presents news in (quite) simple Welsh. It is published on Sundays and midweek. Newyddion dydd Sul 18/03/2018 Y tywydd…

Keep Reading

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

in Links
The Weekend Reader

Dyma gasgliad o ddolenni o bethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan gyfranwyr parallel.cymru. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhai ysgrifen amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd arall. Mwynhewch! Here is a collection of…

Keep Reading

Rebecca Thomas o Brigysgol Caergrawnt / Cambridge University: Sut ddaeth pobl Cymru’n Gymry / How the people of Wales became Welsh

in Understanding Our Language/Higher
Rebecca Thomas- How the people of Wales became Welsh

Heddiw mae llawer o drigolion Prydain yn ystyried eu hunain yn Albanwyr, Saeson neu Gymry. Ond nid yw hynny wastad wedi bod yn wir. Yng Nghymru, er enghraifft, does dim un adeg ddiffiniol pan allwn ni ddweud y daeth y bobl yn ‘Gymry’. Mae Rebecca Thomas, ymchwilydd PhD ym Mhrifysgol Caergrawnt ac arbenigwraig ar Gymru’r…

Keep Reading

Carl Morris- Creu Map i Gymru a meddyliau ar ddegawd o greu technoleg yn yr iaith / Creating a Map for Wales and thoughts on a decade of creating technology in Welsh

in Intermediate/Interviews
Carl Morris

Mae Carl Morris yn dechnolegwr sydd wedi cyfuno ei sgiliau â’r iaith i greu effaith positif ar y byd Cymraeg.  Mae’n rhoi cyngor i lawer o fusnesau, wedi helpu creu Mapio Cymru, helpu rhedeg y gynhadledd flynyddol Hacio’r Iaith, a rheoli sawl gwefan fel Hedyn, Blogiadur a Morris.cymru. Carl Morris is a technologist that has…

Keep Reading

Enwau Cymraeg i Blant / Welsh Names for Children

in Resources
Enwau Cymraeg i Blant

 Enwau Merched Cymraeg / Welsh Girls names Aberfa From the mouth of the river Abertha Sacrifice Adain Winged Adara Catches birds Addfwyn Gentle, meek, mild Aderyn A bird Aelwen Fair browed Aelwyd From the hearth Aeres Welsh name for heiress Aeron Celtic goddess of battle and slaughter, Agrona Aerona Female version of Aeron Aeronwen Fair…

Keep Reading

Kathryn Hurlock: Sut mai’r Cymry tu allan i Gymru a gadwai Ŵyl Dewi Sant yn fyw / How the Welsh outside Wales kept St David’s Day alive

in Educators Explain/Higher
Kathryn Hurlock How the Welsh outside Wales kept St David’s day alive

Bu cyfnod pan leihâi poblogaeth Dewi Sant yng Nghymru. Dim ond diolch i’r Cymry a oedd wedi gadael gwlad eu tadau yr adfywiwyd Gŵyl Dewi Sant. Yma, mae Kathryn Hurlock, Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Canoloesol, Manchester Metropolitan University, yn esbonio mwy… There was a time when St David’s popularity waned in Wales, and it was…

Keep Reading

error: Content is protected.
Go to Top