Menu
Category archive

Proficiency

The Old Red Tongue: Rhestr o gynnwys / List of contents

in Proficiency/The Old Red Tongue
The Old Red Tongue book cover

Bydd pytiau o’r gyfrol yn ymddangos ar parallel.cymru yn ystod yr wythnosau a’r misoedd i ddod. Extracts from the anthology will appear on parallel.cymru in the weeks and months to come. An introduction to the volume is available here: http://parallel.cymru/?p=1263. The Celtic Church and the Age of Saints Anonymous Liber Landavensis/Lyvr Teilo Rhygyfarch Buchedd Dewi/Life…

Keep Reading

The Old Red Tongue: Cyflwyno’r gorau o lenyddiaeth Gymraeg mewn un gyfrol / Presenting the finest Welsh literature in one volume

in Proficiency/The Old Red Tongue
The Old Red Tongue book cover

The Old Red Tongue is a major anthology of over 300 Welsh texts – poems, plays, memoirs, essays, extracts from novels and short stories, hymns, eulogies, elegies, medieval prose, political and theological commentaries – from nearly 200 writers covering every period from the 6th century to the present day. As well as being a comprehensive…

Keep Reading

Dyfodol i’r Iaith yn dathlu pum mlynedd o lwyddiant / Dyfodol i’r Iaith: Celebrating five years of success

in Articles/Proficiency
Dyfodol i'r Iaith logo

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi dathlu penblwydd pum mlynedd eleni, ac yma mae’r Prif Weithredwr, Ruth Richards, yn ysgrifennu am eu nodiau, llwyddiannau a sut i gyfrannu. The Future of the Language movement has celebrated its fifth birthday this year, and here the Chief Exective, Ruth Richards, writes about their aims, successes and how…

Keep Reading

Darlith Radio 1962 Saunders Lewis: Tynged yr Iaith / Saunders Lewis’ 1962 Radio Lecture: Fate of the Language

in Articles/Proficiency
Saunders Lewis

Darlith radio gan Saunders Lewis a ddarlledwyd gan y BBC yn 1962 oedd Tynged yr Iaith, ac un o’r darllediadau pwysicaf yn hanes Cymru. Yma yw’r cyfieithiad ochr-gan-ochr o’i ddarllediad. The Fate of the Language was a BBC radio lecture delivered in Welsh by Saunders Lewis in 1962, and one of the most important broadcasts…

Keep Reading

Stori Fer Balesteinaidd “The Slave Said” wedi’i haddasu i’r Gymraeg / Palestinian Short Story “The Slave Said” adapted into Welsh

in Proficiency/Short Stories
Palestinian flag

Wel, mae’n byd yn anhygoel weithiau. Ces i neges o David Morgan i ddweud mae straeon Palestinian gyda fe, sydd wedi cael ei cyfieithu i mewn i’r Gymraeg. Pan gwnes i ofn mwy amdano fe, dwedodd e gwnaeth e gyfieithu nhw o’r Ffrangeg! Mae David yn parhaol gyda’r stori… Well, it’s an incredible world sometimes.…

Keep Reading

error: Content is protected.
Go to Top