Menu
Category archive

Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais

Awdur Haf Llewelyn- Creu Diffodd y Sêr: Nofel Hedd Wyn / Author Haf Llewelyn- Creating An Empty Chair: a novel about Hedd Wyn

in Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais/Canolradd
Haf Llewelyn- Diffodd y Sêr

Er bod Hedd Wyn yn un o feirdd enwocaf Cymru, nid oes llawer o wybodaeth yn bodoli am ei fywyd a pha ddigwyddiadau, meddyliau a theimladau a ysbrydolodd ei gyfansoddiadau.  Er mwyn helpu pobl i gysylltu gyda fe fel person ysgrifennodd Haf Llewelyn nofel am ei fywyd – yn y Gymraeg ac yn Saesneg.  Yma,…

Keep Reading

Awdur Gareth Thomas: Cyfieithu Myfi, Iolo i’r Gymraeg / Author Gareth Thomas: Translating I, Iolo into Welsh

in Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais/Canolradd
Myfu Iolo featured item

Mae’n ysbrydoliaeth bob amser pan mae rhywun newydd yn croesawu’r diwylliant Cymreig neu’r iaith, ac mae’r dysgwr a’r awdur Gareth Thomas wedi gwneud y ddau beth. Yn yr erthygl hon mae’n esbonio ei daith fel awdur i ni, sydd wedi ei arwain i greu’r ffuglen hanesyddol enwog, Myfi, Iolo. It is inspiring when someone embraces…

Keep Reading

Awdures Dana Edwards: Sut es i ati i ysgrifennu Am Newid / Author Dana Edwards: How I Wrote Am Newid

in Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais/Canolradd
Dana Edwards Am Newid

Mae Dana Edwards newydd ryddhau ei hail lyfr yn y Gymraeg, Am Newid. Mae’n nofel boblogaidd, ffres a chyfoes sy’n hawdd ei darllen sydd yn ceisio mynd i’r afael â’n hagweddau at bobl sydd ddim yn cydymffurfio â’n syniad ni o’r hyn sy’n draddodiadol. Yma, mae hi’n esbonio mwy am sut gwnaeth hi greu’r llyfr……

Keep Reading

Dysgwr ac Awdures Sarah Reynolds: Cyflwyno Dysgu Byw / Learner and Author: Sarah Reynolds: Introducing Dysgu Byw

in Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais/Canolradd
Sarah Reynolds- Dysgu Byw

Mae Sarah Reynolds, sy’n dod yn wreiddiol o Reigate, wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 2009. Yn 2016 cyrhaeddodd Sarah rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni a gwnaeth hi ryddhau nofel i ddysgwyr, Dysgu Byw. Yma, mae hi’n dweud mwy am y nofel… Sarah Reynolds, who is from Reigate originally, has…

Keep Reading

Lynda Pritchard Newcombe: Pam ysgrifennais i / Why I wrote Speak Welsh Outside Class

in Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais/Canolradd
Lynda Newcombe- Speak Welsh Outside Class

Mae Lynda Pritchard Newcombe wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn, ac wedyn addysgu ieithoedd am 30 mlynedd. Yma, mae hi’n esbonio pam ysgrifennodd hi Speak Welsh Outside Class– llyfr mae miloedd o bobl wedi darllen a defnyddio i wella eu hyder yn yr iaith. Lynda Pritchard Newcombe learnt Welsh as an adult, and then taught langauges…

Keep Reading

Awdur a chyfieithydd Elin Meek: Cyfieithu llyfrau Roald Dahl i’r Gymraeg / Author and translator Elin Meek: Translating Roald Dahl’s books into Welsh

in Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais/Canolradd
Translator Elin Meek with Roald Dahl books in Welsh

Un o’r pethau sy’n rhoi mwynhad i ddysgwyr yw gallu edrych ar fyd cyfarwydd trwy gyfrwng newydd. O’m rhan fy hun, roedd darllen llyfrau adnabyddus Dahl yn ffordd wych er mwyn fy helpu i ddechrau darllen Cymraeg. Felly ro’n i’n wrth fy modd fod cyfieithydd Dahl, Elin Meek, yn barod i esbonio sut cyfieithodd hi’r…

Keep Reading

error: Content is protected.
Go to Top