Menu
Category archive

Adnoddau

Enwau Cymraeg i Blant / Welsh Names for Children

in Adnoddau
Enwau Cymraeg i Blant

 Enwau Merched Cymraeg / Welsh Girls names Aberfa From the mouth of the river Abertha Sacrifice Adain Winged Adara Catches birds Addfwyn Gentle, meek, mild Aderyn A bird Aelwen Fair browed Aelwyd From the hearth Aeres Welsh name for heiress Aeron Celtic goddess of battle and slaughter, Agrona Aerona Female version of Aeron Aeronwen Fair…

Keep Reading

Ask Dr Gramadeg: Esbonio Gramadeg Cymraeg yn ddwyieithog / Explaining Welsh Grammar bilingually

in Adnoddau/Ask Dr Gramadeg
Ask Dr Gramadeg

Wrth ddysgu neu wella ein dealltwriaeth o’n  hiaith, mae angen cefnogaeth a chymorth oddi wrth bobl eraill arnom, pobl sydd wedi’i meistroli ac sydd gyda’r sgiliau i’w hesbonio’n effeithiol.  Yma, mae Mark Stonelake, sydd wedi ysgrifennu llyfrau cwrs i CBAC a Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe, wedi cytuno i rannu ei ddoethineb gyda’r byd. …

Keep Reading

Geiriadur i Ddysgwyr- Ar-lein / Dictionary for Learners- Online

in Adnoddau
Online Learner's Dictionary

This reference guide contains over 1600 common words. To support those new to the language, the most common words also have a pronunciation guide. Under the English word is the Welsh word on the left, with the approximate pronunciation using English sounds to the right. The stressed sound is underlined. For a fuller explanation, click…

Keep Reading

Silff Llyfrau Digidol: Canllaw i lyfrau sy’n canolbwyntio ar y Gymraeg yn storfeydd Kindle ac iBooks / Digital Bookshelf: A guide to Welsh-focussed books on the Kindle and iBooks stores

in Adnoddau
Digital Bookshelf

Mae silff lyfrau lawn yn beth prydferth iawn, yn adlewyrchu personoliaeth a diddordebau ei pherchennog.  Er hynny, i bobl sy’n byw mewn gofod bach, yn teithio llawer, neu’n byw y tu allan i Gymru, mae silff lyfrau ddigidol yn llawn deunyddiau sy’n gysylltiedig â Chymru’n ddefnyddiol.  O brif gyhoeddwyr Cymru (Y Lolfa, Gomer, Gwasg Carreg…

Keep Reading

Ffilmiau Cymraeg ar gael ar DVD ac i’w lawrlwytho’n ddigidol / Welsh language films available on DVD and digital downloads

in Adnoddau
Films and TV shows featured item

Mae llawer o ffilmiau, dramâu a rhaglenni dogfen arbennig wedi cael eu darlledu ar y teledu yn y Gymraeg, ond heb eu rhyddhau fel DVD neu’n ddigidol.  Felly, mae’r rhestr hon yn llawer byrrach nag y dylai fod, ond mae’r eitemau’n deilwng o gael eu gwylio a’u trysori. There have been many fantastic Welsh-language films,…

Keep Reading

error: Content is protected.
Go to Top