Menu
Category archive

Articles

Nicky Roberts: Dysgu Cymraeg gyda Say Something In Welsh / Learning Welsh with Say Something In Welsh

in Articles/Foundation
Nicky Roberts and Say Something In Welsh logo

Mae Nicky Roberts wedi cofleidiad y Gymraeg ac wedi dysgu yn gyflym iawn. Er mae e’n dalentog gyda’r ieithoedd, mae e wedi cymryd pob tro i ddefnyddio’r iaith, gan gynnwys symud i Aberystwyth! Yma, mae e’n dweud e stori… Nicky Roberts has embraced Welsh and has learnt exceptionally quickly. Although he is talnted with languages,…

Keep Reading

error: Content is protected.
Go to Top