Menu
Category archive

Interviews

Cyflwynydd S4C Alun Williams: Straeon am fy ngyrfa ym myd teledu / S4C Presenter Alun Williams: Stories from my TV career

in Foundation/Interviews
S4C Presenter Alun Williams

Mae Alun Williams yn wyneb a llais adnabyddus ar S4C oherwydd cyflwyno Dal Ati: Bore Da a rhaglenni chwaraeon. Yma, mae’n siarad am ei gyrfa fel cyflwynwr, rhai straeon doniol a chyngor am ddysgwyr… Alun Williams is a recogniseable face and voice on S4C from presenting Dal Ati: Bore Da and sports programmes. Here, he…

Keep Reading

Radio 1 a Radio Cymru DJ Huw Stephens: Hyrwyddo cerddoriaeth Gymreig ar draws y DU / Radio 1 and Radio Cymru DJ Huw Stephens: Promoting Welsh music across the UK

in Foundation/Interviews
Huw Stephens with Radio 1 logo

Mae Huw Stephens yn enwog ym myd cerddoriaeth. Mae’n cyflwyno sioeau nos ar Radio 1 a Radio Cymru. Dechreuodd e yr ŵyl ‘Sŵn’ yng Nghaerdydd, ac mae e’n foi da! Dyma sgwrs hyfryd ges i gyda fe… Huw Stephens is a legend in the music world. He presents evening shows on Radio 1 and Radio…

Keep Reading

Cyflwynydd S4C a BBC Radio Cymru Eleri Siôn: Ffilmio cyfres newydd o’r sioe gwis Llyncu Geiriau / S4C and BBC Radio Wales presenter Eleri Siôn: Filming a new series of the quiz show Llyncu Geiriau

in Foundation/Interviews
Eleri Sion Llyncu Geiriau

Mae Eleri Siôn yw’r un o’r y personoliaethau mwyaf adnabyddus ar S4C, ac nawr mae’n hi’n cyflwyno cyfres newydd o’r sioe cwis geiriol am ddysgwyr- Llyncu Geiriau. Eisteddais i lawr â hi i ofn am y sioe ac am gyflwyno… Eleri Siôn is one of the most recognisable personalities on S4C, and now she is…

Keep Reading

Arweinydd y sector iechyd Gareth Morgan: Defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle / Health sector leader Gareth Morgan: Using Welsh in the workplace

in Foundation/Interviews
When using Welsh, enjoy making mistakes- we all do it

Mae Gareth Morgan yn dysgwr sy’n defnyddio’r iaith pob dydd yn ei waith. Hefyd, mae ‘hobi’ arbennig gyda fe yn ei amser cinio… Gareth Morgan is a learner who uses the language every day in his work. Additionally, he has a special ‘hobby’ that he does in his lunch hour… Tra defnyddio’r iaith, mwynhewch wneud…

Keep Reading

error: Content is protected.
Go to Top