Menu
Category archive

Articles

Chwe mis ym Mentrau Iaith Cymru / Six months in Mentrau Iaith Cymru

in Articles/Higher
Mentrau Iaith Logo

Mae’r Mentrau Iaith yn fudiadau cymunedol, gwirfoddol a deinamig sy’n hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Cymru. Mentrau Iaith Cymru sy’n cefnogi eu gwaith yn genedlaethol i gynyddu’r defnydd o’r iaith yn ein cymunedau. Chwe mis yn ôl ymunodd ddwy Swyddog Datblygu newydd â thîm Mentrau Iaith Cymru. Dyma flas ar eu chwe mis cyntaf…

Keep Reading

Geithredwr Taith Jeremy Wood: Yr Iaith Gymraeg yn y Wladfa / Tour Operator Jeremy Wood: The Welsh Language in Patagonia

in Articles/Higher
Parade in Patagonia

Mae Jeremy Wood wedi bod yn darparu teithiau yn yr iaith (Welsh Patagonia) ym Mhatagonia ers 2006, ac mae e arbingwr ar yr ardal a’r iaith. Yma, mae’n rhannu’r stori o’r iaith… Jeremy Wood has been providing Welsh-language tours (Welsh Patagonia) in Patagonia since 2006, and is a expert on the area and the language.…

Keep Reading

Hanes a datblygiad yr iaith Gymraeg / The history and development of the Welsh language

in Articles/Higher
Y Beibl 1588

Er bod yr iaith wedi datblygu’n iaith leiafrifol heb unrhyw statws cyfreithiol ar droad y ganrif ddiwethaf, mae’r iaith Gymraeg yn chwarae rhan allweddol mewn busnes, gwasanaethau, addysg a diwylliant yng Nghymru. Yma’r trosolwg o’r hanes a datbygliadau… Despite becoming the minority language of Wales with no legal status at the turn of the last…

Keep Reading

Holocaust Memorial Day Trust – Hasan Nuhanović

in Articles/Higher/Holocaust Memorial Day Trust
Hasan Nuhanović

Roedd Hasan Nuhanović yn gyfieithydd i’r Cenhedloedd Unedig yn Srebrenica pan welodd ei deulu’n cael eu llofruddio ar ôl i’r dref ddisgyn i ddwylo byddin Serbiaidd Bosnia. Mae wedi ymgyrchu dros gyfiawnder i ddioddefwyr Srebrenica byth ers hynny. Hasan Nuhanović was an interpreter for the United Nations in Srebrenica and saw his family murdered when…

Keep Reading

error: Content is protected.
Go to Top