Menu
Category archive

Canolradd

Carl Morris- Creu Map i Gymru a meddyliau ar ddegawd o greu technoleg yn yr iaith / Creating a Map for Wales and thoughts on a decade of creating technology in Welsh

in Canolradd/Cyfweliadau
Carl Morris

Mae Carl Morris yn dechnolegwr sydd wedi cyfuno ei sgiliau â’r iaith i greu effaith positif ar y byd Cymraeg.  Mae’n rhoi cyngor i lawer o fusnesau, wedi helpu creu Mapio Cymru, helpu rhedeg y gynhadledd flynyddol Hacio’r Iaith, a rheoli sawl gwefan fel Hedyn, Blogiadur a Morris.cymru. Carl Morris is a technologist that has…

Keep Reading

Awdur Haf Llewelyn- Creu Diffodd y Sêr: Nofel Hedd Wyn / Author Haf Llewelyn- Creating An Empty Chair: a novel about Hedd Wyn

in Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais/Canolradd
Haf Llewelyn- Diffodd y Sêr

Er bod Hedd Wyn yn un o feirdd enwocaf Cymru, nid oes llawer o wybodaeth yn bodoli am ei fywyd a pha ddigwyddiadau, meddyliau a theimladau a ysbrydolodd ei gyfansoddiadau.  Er mwyn helpu pobl i gysylltu gyda fe fel person ysgrifennodd Haf Llewelyn nofel am ei fywyd – yn y Gymraeg ac yn Saesneg.  Yma,…

Keep Reading

Leia Fee: Cyflwyno Hacio’r Iaith: Ffurfio technolog yn y Gymraeg / Introducing Hacio’r Iaith: Exploring technology in Welsh

in Canolradd/Erthyglau
Haciaith logo

Mae cymaint o bethau sy’n digwydd yn yr iaith, ac un enghraifft o faes sy’n ffyniannus yw’r dechnoleg. Mae grŵp o ffans a chrewyr technoleg sy’n rhannu ei syniadau a phrofiadau dan y faner Hacio’r Iaith. Yma, mae Leia Fee, tiwtor a rhaglennydd, yn esbonio mwy am beth sy’n digwydd… There is a large amount…

Keep Reading

Awdur Gareth Thomas: Cyfieithu Myfi, Iolo i’r Gymraeg / Author Gareth Thomas: Translating I, Iolo into Welsh

in Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais/Canolradd
Myfu Iolo featured item

Mae’n ysbrydoliaeth bob amser pan mae rhywun newydd yn croesawu’r diwylliant Cymreig neu’r iaith, ac mae’r dysgwr a’r awdur Gareth Thomas wedi gwneud y ddau beth. Yn yr erthygl hon mae’n esbonio ei daith fel awdur i ni, sydd wedi ei arwain i greu’r ffuglen hanesyddol enwog, Myfi, Iolo. It is inspiring when someone embraces…

Keep Reading

error: Content is protected.
Go to Top