Menu
Category archive

Foundation

Newyddion i ddysgwyr newydd

in Foundation
Newyddion i ddysgwyr newydd

Yma, mae Peter Mescall yn cyyflwyno newyddion i ddysgwyr newydd. Mae e’n yn Gymraeg syml, a bydd e’n cael ei cyhoeddi ar ddyddiau Sul neu Llun fel trial. Here, Peter Mescall presents news for new learners. It is in simple Welsh, and it will be published on Sundays or Mondays as a trial. Rho wybod…

Keep Reading

Nicky Roberts: Dysgu Cymraeg gyda Say Something In Welsh / Learning Welsh with Say Something In Welsh

in Articles/Foundation
Nicky Roberts and Say Something In Welsh logo

Mae Nicky Roberts wedi cofleidiad y Gymraeg ac wedi dysgu yn gyflym iawn. Er mae e’n dalentog gyda’r ieithoedd, mae e wedi cymryd pob tro i ddefnyddio’r iaith, gan gynnwys symud i Aberystwyth! Yma, mae e’n dweud e stori… Nicky Roberts has embraced Welsh and has learnt exceptionally quickly. Although he is talnted with languages,…

Keep Reading

Cyflwynydd S4C Alun Williams: Straeon am fy ngyrfa ym myd teledu / S4C Presenter Alun Williams: Stories from my TV career

in Foundation/Interviews
S4C Presenter Alun Williams

Mae Alun Williams yn wyneb a llais adnabyddus ar S4C oherwydd cyflwyno Dal Ati: Bore Da a rhaglenni chwaraeon. Yma, mae’n siarad am ei gyrfa fel cyflwynwr, rhai straeon doniol a chyngor am ddysgwyr… Alun Williams is a recogniseable face and voice on S4C from presenting Dal Ati: Bore Da and sports programmes. Here, he…

Keep Reading

Radio 1 a Radio Cymru DJ Huw Stephens: Hyrwyddo cerddoriaeth Gymreig ar draws y DU / Radio 1 and Radio Cymru DJ Huw Stephens: Promoting Welsh music across the UK

in Foundation/Interviews
Huw Stephens with Radio 1 logo

Mae Huw Stephens yn enwog ym myd cerddoriaeth. Mae’n cyflwyno sioeau nos ar Radio 1 a Radio Cymru. Dechreuodd e yr ŵyl ‘Sŵn’ yng Nghaerdydd, ac mae e’n foi da! Dyma sgwrs hyfryd ges i gyda fe… Huw Stephens is a legend in the music world. He presents evening shows on Radio 1 and Radio…

Keep Reading

Cyflwynydd S4C a BBC Radio Cymru Eleri Siôn: Ffilmio cyfres newydd o’r sioe gwis Llyncu Geiriau / S4C and BBC Radio Wales presenter Eleri Siôn: Filming a new series of the quiz show Llyncu Geiriau

in Foundation/Interviews
Eleri Sion Llyncu Geiriau

Mae Eleri Siôn yw’r un o’r y personoliaethau mwyaf adnabyddus ar S4C, ac nawr mae’n hi’n cyflwyno cyfres newydd o’r sioe cwis geiriol am ddysgwyr- Llyncu Geiriau. Eisteddais i lawr â hi i ofn am y sioe ac am gyflwyno… Eleri Siôn is one of the most recognisable personalities on S4C, and now she is…

Keep Reading

Arweinydd y sector iechyd Gareth Morgan: Defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle / Health sector leader Gareth Morgan: Using Welsh in the workplace

in Foundation/Interviews
When using Welsh, enjoy making mistakes- we all do it

Mae Gareth Morgan yn dysgwr sy’n defnyddio’r iaith pob dydd yn ei waith. Hefyd, mae ‘hobi’ arbennig gyda fe yn ei amser cinio… Gareth Morgan is a learner who uses the language every day in his work. Additionally, he has a special ‘hobby’ that he does in his lunch hour… Tra defnyddio’r iaith, mwynhewch wneud…

Keep Reading

Myfanwy

in Foundation/Song Lyrics
Myfanwy first line song lyric

Mae’r enw Myfanwy yn dod o’r gair Annwyl. Cyfansoddwyd y gân yn 1875 gan Joseph Parry (alaw) a Richard Davies (geiriau) a’r gân hon yw You’ve Lost That Loving Feeling y byd Cymraeg. Mae’r geiriau yn ffurfiol iawn ac yn anodd i ddysgwyr eu deall, ond mae’r cyfieithiad yn glir iawn.Dyma hoff gân corau led…

Keep Reading

error: Content is protected.
Go to Top