Menu
Category archive

Foundation

David Jandrell: Welsh Valleys Phrasebook

in English only articles/Foundation
David Jandrell- Welsh Valleys Phrasebook

David Jandrell’s mission in life is documenting the the dialect of the South Wales valleys, and sharing his love of phrases such ‘Tidy’, ‘Butt’, ‘Now in a minute’ and ‘Cwtch’ with the wider world.  Here he introduces Valleys English, gives a sample of popular phrases and explanations from Welsh Valleys Phrasebook and then recounts his…

Keep Reading

Newyddion i Ddysgwyr Newydd

in Foundation/Newyddion
Newyddion i ddysgwyr newydd

Yma, mae Peter Mescall yn ysgrifennu a Huw Rowlands yn cyflwyno newyddion i ddysgwyr newydd. Maen nhw mewn Cymraeg (eithaf) syml, ac mae’n cael eu cyhoeddi ar ddyddiau Sul a chanol wythnos. Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands presents news for new learners. It is in (quite) simple Welsh, and is published on Sundays…

Keep Reading

Nicky Roberts: Dysgu Cymraeg gyda Say Something In Welsh / Learning Welsh with Say Something In Welsh

in Articles/Foundation
Nicky Roberts and Say Something In Welsh logo

Mae Nicky Roberts wedi cofleidiad y Gymraeg ac wedi dysgu yn gyflym iawn. Er mae e’n dalentog gyda’r ieithoedd, mae e wedi cymryd pob tro i ddefnyddio’r iaith, gan gynnwys symud i Aberystwyth! Yma, mae e’n dweud e stori… Nicky Roberts has embraced Welsh and has learnt exceptionally quickly. Although he is talnted with languages,…

Keep Reading

Cyflwynydd S4C Alun Williams: Straeon am fy ngyrfa ym myd teledu / S4C Presenter Alun Williams: Stories from my TV career

in Foundation/Interviews
S4C Presenter Alun Williams

Mae Alun Williams yn wyneb a llais adnabyddus ar S4C, yn cyflwyno Dal Ati: Bore Da a rhaglenni chwaraeon.  Yma, mae’n siarad am ei yrfa fel cyflwynydd, rhai straeon doniol a chyngor i ddysgwyr… Alun Williams is a recogniseable face and voice on S4C from presenting Dal Ati: Bore Da and sports programmes. Here, he…

Keep Reading

Radio 1 a Radio Cymru DJ Huw Stephens: Hyrwyddo cerddoriaeth Gymreig ar draws y DU / Radio 1 and Radio Cymru DJ Huw Stephens: Promoting Welsh music across the UK

in Foundation/Interviews
Huw Stephens with Radio 1 logo

Mae Huw Stephens yn enwog ym myd cerddoriaeth. Mae’n cyflwyno sioeau nos ar Radio 1 a Radio Cymru. Dechreuodd e yr ŵyl ‘Sŵn’ yng Nghaerdydd, ac mae e’n foi da! Dyma sgwrs hyfryd ges i gyda fe… Huw Stephens is a legend in the music world. He presents evening shows on Radio 1 and Radio…

Keep Reading

error: Content is protected.
Go to Top