Menu

Yr Athro M. Wynn Thomas: Rhagair i ‘Cyfan-dir Cymru’ / Preface to ‘Uniting Wales’

in Articles/Proficiency
M Wynn Thomas Cyfan-dir Cymru

M. Wynn Thomas yw’r Athro Emyr Humphreys mewn Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae e’n Gymrawd yr Academi Brydeinig. Mae e wedi cyhoeddi ugain o lyfrau ar farddoniaeth Americanaidd ac ar ddwy lenyddiaeth Cymru. Ei lyfr newydd, Cyfan-dir Cymru, yw’r gasgliad o ysgrifau sy’n archwilio rhai o’r dolennau cyswllt cymhleth a chyfoethog rhwng diwylliannau llên…

Keep Reading

Newyddion i ddysgwyr newydd

in Foundation
Newyddion i ddysgwyr newydd

Yma, mae Peter Mescall ysgrifennu a Huw Rowlands yn cyflwyno newyddion i ddysgwyr newydd. Mae e’n yn Gymraeg syml, a bydd e’n cael ei cyhoeddi ar ddyddiau Sul neu Llun fel trial. Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands presents news for new learners. It is in simple Welsh, and it will be published on…

Keep Reading

Parallel.cymru ar S4C

in Intermediate/Parallel.cymru Announcements
Neil Rowlands and Alun Williams of S4C on 10/11/2017

Daeth Alun Williams o S4C i siarad â fi ar gyfer parallel.cymru. Mae’n ei darlledu ar Dal Ati: Bore Da ar 19/11/2017, pythefnos ar ôl gwnes i ddechrau hybu’r cylchgrawn. Mae e dau fersiwn: un gydag isdeitlau ac un heb isdeitlau. Alun Williams of S4C came to speak with me about parallel.cymru. It was broadcast…

Keep Reading

The Old Red Tongue: Cyflwyno’r gorau o lenyddiaeth Gymraeg mewn un gyfrol / Presenting the finest Welsh literature in one volume

in Proficiency/The Old Red Tongue
The Old Red Tongue book cover

The Old Red Tongue is a major anthology of over 300 Welsh texts – poems, plays, memoirs, essays, extracts from novels and short stories, hymns, eulogies, elegies, medieval prose, political and theological commentaries – from nearly 200 writers covering every period from the 6th century to the present day. As well as being a comprehensive…

Keep Reading

Chwe mis ym Mentrau Iaith Cymru / Six months in Mentrau Iaith Cymru

in Articles/Higher
Mentrau Iaith Logo

Mae’r Mentrau Iaith yn fudiadau cymunedol, gwirfoddol a deinamig sy’n hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Cymru. Mentrau Iaith Cymru sy’n cefnogi eu gwaith yn genedlaethol i gynyddu’r defnydd o’r iaith yn ein cymunedau. Chwe mis yn ôl ymunodd ddwy Swyddog Datblygu newydd â thîm Mentrau Iaith Cymru. Dyma flas ar eu chwe mis cyntaf…

Keep Reading

Nicky Roberts: Dysgu Cymraeg gyda Say Something In Welsh / Learning Welsh with Say Something In Welsh

in Articles/Foundation
Nicky Roberts and Say Something In Welsh logo

Mae Nicky Roberts wedi cofleidiad y Gymraeg ac wedi dysgu yn gyflym iawn. Er mae e’n dalentog gyda’r ieithoedd, mae e wedi cymryd pob tro i ddefnyddio’r iaith, gan gynnwys symud i Aberystwyth! Yma, mae e’n dweud e stori… Nicky Roberts has embraced Welsh and has learnt exceptionally quickly. Although he is talnted with languages,…

Keep Reading

Cyflwynydd S4C Alun Williams: Straeon am fy ngyrfa ym myd teledu / S4C Presenter Alun Williams: Stories from my TV career

in Foundation/Interviews
S4C Presenter Alun Williams

Mae Alun Williams yn wyneb a llais adnabyddus ar S4C oherwydd cyflwyno Dal Ati: Bore Da a rhaglenni chwaraeon. Yma, mae’n siarad am ei gyrfa fel cyflwynwr, rhai straeon doniol a chyngor am ddysgwyr… Alun Williams is a recogniseable face and voice on S4C from presenting Dal Ati: Bore Da and sports programmes. Here, he…

Keep Reading

Cyfansoddwr Daf James: Creu’r gerddoriaeth ar gyfer Y Sioe Gerdd: Bae Teigr / Composer Daf James: Creating the music for Tiger Bay: The Musical

in Articles/Intermediate
Tiger Bay The Musical poster

Mae’r gerddoriaeth Daf James wedi cyfansoddi ar gyfer Y Sioe Gerdd: Bae Teigr wedi dod o dan ddylanwad capeli a chorau Cymraeg traddodiadol yn ogystal â chymuned amlddiwylliannol Bae Teigr. Yma, mae Daf yn ysgrifennu am hwn, ei broses ysgrifennu ac mae e’n rhoi cyngor i bobl eraill am gyfansoddi yn yr iaith. The music…

Keep Reading

error: Content is protected.
Go to Top